Dalarnas Försäkringsbolags nya klimatsmata Dalarnas Villa är inflyttad och klar

Bildkälla: Dalarnas Försäkringsbolag Med Dalarnas Villa har man demonstrerat skadeförebyggande och hållbart byggande.
Bildkälla: Dalarnas Försäkringsbolag Villan är byggd för att orsaka minimal miljöpåverkan.

Text: Annika Wihlborg

I Norsbo, mellan Falun och Borlänge, har Dalarnas Villa byggts. Det är ett hus som har producerats för att visa hur framtidens småhus bör byggas.

Dalarnas Villa är ett utbildningsprojekt som drivs av Dalarnas Försäkringsbolag i samverkan med bland annat Högskolan Dalarna, gymnasiala yrkesutbildningar, hustillverkare och entreprenörer. Huset har byggts för att vara så säkert som möjligt mot brand, inbrott och vattenskador. En viktig ambition är också att Dalarnas Villa ska göra så lite inverkan som möjligt på miljön. Från byggherren Dalarnas Försäkringsbolags sida var ambitionen att Dalarnas Villa på olika sätt skulle demonstrera skadeförebyggande och hållbart byggande. Villans beräknade livslängd är 100 år och tanken är att Svanenmärka det. 

Forskare följer familjen
Det hållbara byggnadskonceptet tar sig bland annat uttryck i medvetna materialval och solpaneler samt en genomtänkt styrning av uppvärmnings- och ventilationssystem. I augusti 2019 flyttade en barnfamilj in i Dalarnas Villa. Forskare kommer att följa deras boende under några år.

Faktaruta; Dalarnas Villa, nybyggnation av villa i Norsbo

Byggherre: Dalarnas Försäkringsbolag

Omfattning: 150 kvadratmeter boyta

Tidsram: Stod klart för inflyttning augusti 2019