Järntorget Svanenmärker alla sina bostadsprojekt från hösten 2020

Foto: Nyréns Arkitektkontor

Järntorgets bostäder ska från och med hösten 2020 Svanenmärkas. I och med detta tar Järntorget ett tydligt steg i att synliggöra sitt långsiktiga arbete för en hållbar utveckling, inte minst för bostadskunderna. Detta är en viktig del i det övergripande hållbarhetsarbetet på Järntorget.

Miljömärkningen innebär att Svanen granskar Järntorgets hela process, från val av råvara till färdig byggnad. Det betyder bland annat att byggmaterial är fritt från hälsoskadliga ämnen, att hemmet är utrustat med energisnåla vitvaror, att bostaden har bra isolering och att det finns plats för återvinning.

- Vi har haft ett strukturerat hållbarhetsarbete under många år och jag är väldigt glad över att vi nu kan Svanenmärka våra bostadsprojekt framöver, säger Fredrik Arpe, VD på Järntorget. Svanen guidar oss i frågor för miljö och hälsa och är en mycket viktig del i helheten av vårt hållbarhetsarbete som innefattar fler perspektiv såsom ekonomi i balans, säkra bostäder och socialt ansvar.

Projekt Vista i Traneberg blir Järntorgets första Svanenmärkta projekt. Vista är under produktion och inflyttning är planerad till sommaren 2021.

- Vi har arbetat metodiskt och engagerat för att uppfylla de 41 kravställda kriterierna för Svanenmärkta bostäder. Att arbeta med Svanen innebär en trygghet för alla bland annat genom att oberoende expertis på området granskar våra projekt. Det är inspirerande att kunna arbeta på detta sätt framöver och visar också att vi nått en viss mognad i våra hållbara processer, säger Malin Ullman, Projekteringsansvarig på Järntorget och projektansvarig för Svanenmärkningen.