Utdelning av 2020 års Arkitekturpris i Västmanland

pressbild via Mälarenergi.se Foto: Lasse Fredriksson

Faunapassagen vid Fiskartorget i Västerås har fått stor uppmärksamhet av både allmänhet och organisationer. Byggd mitt i en känslig kulturmiljö i Västerås mest centrala delar är faunapassagen en elegant lösning för att hjälpa fiskar och andra vattenlevande djur att ta sig förbi kraftverksdammen. 

Ett på många sätt unikt projekt som vi från Mälarenergi är väldigt stolta och glada över att det uppmärksammas. Faunapassagen skapar miljönytta i kombination med att den blivit ett uppskattat inslag i stadsmiljön.