Skanska bygger motorväg i Norge för 2,9 miljarder kronor

Skanska säljer verksamhet i Storbritannien. Foto: Skanska

Skanska har tecknat avtal med norska statens vägförvaltning om att bygga en motorväg mellan Bærum och Hole kommun i östra Norge. Kontraktsvärdet är cirka 2,9 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2020.  Målet för projektet är att ersätta dagens slingrande och smala väg med en modern motorväg med fyra körfält, som avsevärt förbättrar säkerheten och tillgängligheten.

Efter dagens undertecknande av avtalet kommer projektet att gå in i en samarbetsfas mellan Skanska, dess partners och beställare innan byggnadsarbetet påbörjas i februari 2021. Arbetet innefattar att bygga fyra tunnlar och åtta broar. Vägsträckan är 8,4 kilometer. Skanska kommer att under bygget flytta totalt 3 miljoner kubikmeter av olika massor i projektet.

För att säkerställa god hållbarhet under hela projektet kommer Skanska att certifiera E16 Bjørum-Skaret enligt CEEQUAL, som är en internationellt erkänd certifieringsstandard för infrastruktur.