Ny friidrottsarena på Hisingen, Göteborg byggs av Betonmast

Illustration: Göteborgs Stad

Betonmast Göteborg har tecknat avtal med idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad om byggnation av en ny friidrottsarena i stadsdelen Björlanda på Hisingen. Ordersumman uppgår till cirka 47 miljoner kronor.

Den nya friidrottsarenan byggs norr om Skra bro i Björlanda och ersätter den idrottsarena som avvecklades i samband med byggnationen av Bravidararenan 2014. Idag förläggs obligatoriska idrottsdagar till Slottsskogsvallen, Mölndal eller Angered, vilket innebär längre resväg för boende på Hisingen.

Arenan i Björlanda rymmer 500 läktarplatser och innehåller domartorn, omklädningshus, förråd samt ytor och banor för olika friidrottsgrenar. Totalt rör det sig om en yta på drygt 55 000 kvadratmeter inklusive parkeringsytor. Utkastpunkter för spjut och diskus kommer att placeras på säkert avstånd från Kongahällavägen. Även belysningen utformas och riktas för att inte störa omgivningen eller blända bilister på vägen.

- Den här idrottsanläggningen kommer att användas av såväl föreningar som skolor och bidra till ökad fysisk aktivitet för barn och unga i Göteborg. Under de närmsta åren kommer flera tillskott till vårt utbud av idrottsanläggningar, något som många göteborgare kommer ha stor glädje av, säger Magnus Berntsson, ordförande i idrotts- och föreningsnämnden. 

Avtalet är en totalentreprenad med en ordersumma på cirka 47 miljoner kronor. Byggstart sker omgående och projektet beräknas vara färdigställt våren 2022.