Peab bygger förskola i Ljungskile, Uddevalla

Ny förskola i Ljungskile. Illustration: Hemsö Fastighets AB

Peab har fått uppdraget att bygga Ljungs-Hälle förskola i Ljungskile. Uddevalla är en växande kommun och behovet av förskoleplatser är stort, därför är den nya förskolan ett välkommet bidrag till kommunens skolbestånd. Ljungs-Hälle förskola kommer att byggas enligt miljömärkningen Svanen där stor hänsyn tas till hållbara material.

Vid Hälle i Ljungskile är de förberedande arbetena i full gång. Byggnader på fastigheten rivs, bergsmassor ska sprängas bort och utbyggnaden av Skafterödsvägen, som kommer att gå hela vägen upp till den nya förskolan, har startat. Förskolan kommer att ha plats för cirka 160 barn fördelat på åtta avdelningar med ett storkök i bottenplan. Området är naturskönt och förskolan kommer ha skogen in på knuten. Tanken är att bevara mycket av den befintliga naturen och integrera den i barnens utemiljö.  

– Vi är oerhört glada över förtroendet att få bygga den nya förskolan som ska heta Ljungs-Hälle. Att få möjlighet att bygga för framtiden och för barn är extra givande och inspirerande. Här ser vi verkligen hur vi bidrar till den lokala samhällsutvecklingen, säger Therese Johansson, arbetschef på Peab.

Avsikten är att skolan ska Svanenmärkas och stor hänsyn kommer att tas till hållbarhet och miljö. Att Svanenmärka en förskola innebär att den granskas utifrån ett helhetsperspektiv med låg energianvändning, kontrollerad byggprocess, god ventilation och dagsljusinsläpp samt tuffa krav på hållbara byggmaterial.

Beställare av förskolan är Hemsö Fastighets AB som ska äga och förvalta fastigheten som i sin tur kommer hyras av Uddevalla kommun.

– Det känns väldigt roligt att vi är i startgroparna med Ljungs-Hälle förskola då förskolan är det första projektet inom ramen för Uddevalla kommuns och Hemsös samverkansavtal. Det känns extra bra att vi kan genomföra projektet tillsammans med en pålitlig entreprenör som Peab. Det ger oss tryggheten att vi kan leverera kvalitet till vår hyresgäst och bidra till Uddevallas utveckling, säger Tobias Lagerwall, projektchef på Hemsö.

Byggstart förväntas ske kring årsskiftet 2021/2022 och under sommaren 2023 lämnas förskolan över till Hemsö.