Monica von Schmalensee utses till ordförande i IQ Samhällsbyggnad

Monica von Schmalensee, ordförande IQ Samhällsbyggnad Fotograf: Camilla Svensk

I dag höll IQ Samhällsbyggnad sin årsstämma. Till ny styrelseordförande utsågs Monica von Schmalensee som är senior rådgivare för Global utmaning, ledamot i IVA och ordförande för Form/Design Center i Malmö.

Under årsstämman valdes även 3 nya ledamöter till styrelsen; Rune Brandt, samhällsbyggnadschef på Umeå kommun, Susanne Bäckström chef för stadsutveckling på Vasakronan samt Ulla Bergström, divisionschef för Sweco Architects.

– Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda IQ Samhällsbyggnad tillsammans med en kunnig och erfaren styrelse. Med de nyinvalda styrelseledamöterna breddar vi kompetensen i styrelsen ytterligare, säger Monica von Schmalensee.

Monica von Schmalensee tar över ordförandeskapet efter Mari Broman som varit IQ Samhällsbyggnads styrelseordförande sedan 2012. Mari Broman lämnar nu styrelsen.