Brf Glitne kvarteret Forsete – kvartersfastighet på Utopiagallerian i Umeå

Brf Glitne en påbyggnad på Utopiagallerian i Umeå mitt i staden. Med en stomme av stålförstärkt KL-träk, sedumtak och en mörk aluminiumfasad. Bildkälla: BIG, Bjarke Ingels Group,
BIG har skapat en huskropp som "svävar" över den befintliga fastigheten, med stora fönster som ger en fantastik utsikt. Bildkälla: BIG, Bjarke Ingels Group,
Trappa med vangstycke av vitlackerat stål, trappsteg i ask. Foto: Jason Strong/LINK arkitektur

Text: Mari-Louise Paulson

 

Umeå kommun har som målbild att växa till 200 000 invånare år 2050 och då ska staden rymmas inom en radie på 5 kilometer. Ett sätt att nå detta är genom något som de kallar för stadsläkning, där nya områden läggs intill befintliga och skapar attraktiva stadsdelar. Brf Glitne i kvarteret Forsete är ett av projekten.

 

Balticgruppen som är både byggherre och totalentreprenör har en lång tradition av att satsa på arkitektoniskt och byggteknisk intressanta fastigheter i Umeå. Ett exempel är Brf Glitne med 49 lägenheter som byggts på en befintlig fastighet som inrymmer Utopiagallerian av den välrenommerade arkitektenbyrån BIG.

 

Luft, öppenhet och träytor

Arkitekten beskriver projektet så här ”Luft, öppenhet och träytor – kombineras med fördelarna hos stadens klassiska kvartersstruktur och närhet till handel, kultur, rekreation och mobilitet”.

– Det är ett påbyggnadsprojekt där man utnyttjar tomtens centrala läge och ger de boende en fantastisk utsikt. Det gäller både från lägenheterna som ligger längre in i kvarteret som ser ut över de som ligger i framkant, och de främre som har utsikt över staden och Umeälven, säger Mats Håkansson, projektledare på Balticgruppen Bygg AB.

 

Nya bostäder på gallerian

Genomgående för projektet är miljö och komfort vilket till exempel märks i stommen av stålförstärkt KL-träkonstruktion, sedumtak och aluminiumfasad.

Utseendet på huset är väldigt speciellt. Fasaden är av en estetiskt tilltalande mörk aluminiumplåt med en hel del trädetaljer och en grönyta av sedumtak. Gröna tak är vackert men också miljövänligt och bra för buffring av dagvatten, säger Mats Håkansson.

 

Om skapandet av nya kvarter var en del i tomtvalet, så var utsikt och boendekvalitet en annan. BIGs gestaltning har skapat en huskropp som "svävar" över den befintliga fastigheten med en planlösning som gör så att uteplatser, uppehållsrum och gårdsrum blandas med bostäderna. Materialval i golv och terrasser är lärkträ och så har föreningen en gemensam spaavdelning. Ansvarig för invändig gestaltning är LINK arkitektur som också stått för bygghandlingar och cad-samordning för Balticgruppens räkning.

 

Utvecklingen fortgår

Framöver kommer Balticgruppen att förvalta fastigheten och fortsätta att medverka till utvecklingen av staden.

Vi vill vara en framsynt samhällsutvecklare, driven av kärleken till Umeå. Det låter lite som en reklamslogan men vår målsättning är att vara med och utveckla Umeå till en större stad med fokus på koncentration och kunskap. Det stämmer med kommunens översiktsplan där man vill knyta ihop universitetet med resten av staden, och med vår framtidsvision. Vi är och vill vara involverade i akademin, infrastruktur, bostäder och handel, allt som krävs för att skapa en levande och hållbar stad, säger Mats Håkansson.

 

Projekt: Brf Glitne, påbyggnad av bostäder på tak Umeå, etapp 4 kvarteret Forsete
Tidplan: Byggstart november 2017, planerad inflyttning mars 2019
Byggherre: Balticgruppen
Totalentreprenör: Balticgruppen Bygg AB
Arkitekt: BIG, Bjarke Ingels Group. Invändiggestaltning och samordning LINK arkitektur Värde: ca 200 mkr