Bravida tar hem sjukhusuppdrag

Bild: Sweco/Aart architects
Bild: Sweco/Aart architects

Bravida har fått förtroende av Skanska och Västfastigheter att utföra installationerna för vs och el när Nya Kungälvs sjukhus skall byggas. Uppdraget är ett partneringprojekt.

Utvecklingen av sjukhuset innefattar bland annat en ny vårdbyggnad samt ombyggnad av befintliga lokaler.

– Detta är ett stort och viktigt projekt för Bravida. Vi har genomfört ett flertal sjukhusprojekt under de senaste åren och har hög kompetens inom området. Installationer i vårdlokaler är ofta komplexa, och därför är vi glada att få vara med tidigt i projektet. I den första fasen kommer vi tillsammans med Skanska och Västfastigheter projektera, sätta en gemensam tidplan och fastställa projektets kostnader säger Anders Bådholm, regionchef på Bravida region Göteborg.

Den nya vårdbyggnaden, beslutad av regionstyrelsen i Västra Götaland, är ett första steg mot sjukhusets utökade roll inom akutsjukvården i Göteborgsområdet. Därefter planeras ytterligare ett antal projekt för att anpassa sjukhuset till dess nya uppdrag.

Arbetet med Nya Kungälvs Sjukhus är uppdelat i flera delprojekt där separata avtal sluts för varje del. Målet är att nå byggstart under hösten 2016 och utbyggnad och ombyggnad är beräknad till cirka fem år.