Uppåt för Diös

Knut Rost, vd Diös.

Diös redovisar ett förvaltningsresultat på 147 miljoner kronor (129) för det tredje kvartalet 2016.

Driftöverskottet blev 212 miljoner kronor (201).

Hyresintäkterna uppgick till 331 miljoner kronor (320).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 107 miljoner kronor (10) medan värdeförändringar på derivat var 27 miljoner (15)

Resultat före skatt blev 281 miljoner (154).

Nettoresultatet blev 229 miljoner (-10), motsvarande 3,05 kronor per aktie (-0,19).

(SIX News)