Nu startar byggnationen av Linköpings största lekpark

Foto: Linköpings kommun

Under de senaste tretton åren har Linköpings kommuns satsat på nya lekplatser och renovering av totalt 100 lekplatser. Nu inleds byggnationen av Linköpings största lekpark, Lill-Valla i Vallaskogen. Beräknad invigning är i oktober.

Lill-Valla lekpark utgår ifrån det vinnande bidraget ”Samspel” i en arkitekttävling som vanns av Daniel Fried, Josefin Norén Almén, Mikael Ohlsson och Örjan Lindbeck.

Tävlingsjuryns motiveringar:

”Förslaget tar tillvara på platsens kvaliteter och visar på en myllrande och inspirerande lekfullhet och idérikedom.”

”Förslaget har en god överordnad disposition med dungarna, dammarna och fältet. Tilltalande är att centrum i området lämnas öppet och flexibelt för olika ändamål och verksamheter.”

- Många barn och familjer tycker om att besöka Lill-Valla redan idag. En ny, stor härlig lekpark kommer att blir en fantastisk plats för Linköpings barn, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I lekparken byggs också en smådjursanläggning för kaniner och höns av svenska lantraser.

- Det är många Linköpingsbor som uttryckt förhoppning om att Lill-Valla återigen ska bli en större och mer inspirerande mötesplats. Det är med stor glädje vi nu kan meddela att arbetet med utveckla en kreativ lekpark med närhet till smådjur tagit full fart, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth, (MP) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Invigning av den nya lekparken i Lill-Valla kommer ske under oktober 2017.