HSB vinner marksanvisning i Örnsköldsvik

 HSB har vunnit Örnsköldsviks kommuns markanvisningstävling för kvarteret Bryssel i centrala Örnsköldsvik.

”I ett väl genomarbetat förslag kombinerar HSB stadsmässig bebyggelse med en attraktiv boendemiljö.” Skriver Örnsköldsviks kommun på sin hemsida. Kvarteret kommer att rymma 30-40 lägenheter, lokaler för handel och en integrerade parkeringslösning under grönytorna.

– Eftersom HSB inte byggt i Örnsköldsvik sedan slutet av 1980-talet känns det extra kul att äntligen få visa att vi är en aktör att räkna med här igen. Att vara den som utses till vinnare i markanvisningstävlingen för kvarteret Bryssel känns hedrande. Nu är det fullt fokus på att så snabbt som möjligt komma igång med de nya bostäderna, säger Anders Wallner, vice vd, HSB Södra Norrland.

Under hösten 2016 utlyste kommunen en tävling för att få nya idéer om hur en centralt belägen tomt skulle kunna bebyggas på ett sätt som skapar mervärde till stadskärnan. Totalt lämnades fyra bidrag in till markanvisningstävlingen. Det vinnande bidraget kommer att ställas ut på Örnsköldsviks kommunhus inom kort.

Ett reservationsavtal kommer nu att tecknas mellan HSB och Örnsköldsviks kommun. Avtalet ger HSB delaktighet i detaljplanearbetet och ensamrätt att exploatera markanvisningsområdet.