Kampanj för socialt hållbara renoveringar inleds i Uppsala

Just nu planeras omfattande renoveringar av hyreslägenheter i Uppsala, vilket kan leda till katastrofala påföljder för hyresgästerna. Vart tredje hyresgästhushåll riskerar att behöva flytta om hyran höjs med 50 procent. En höjning som dessvärre inte är ovanlig efter omfattande renoveringar. 

Frågan är vart alla dessa människor ska ta vägen när de inte längre har råd att bo kvar utan blir renoveringsvräkta? Vad händer när området de tvingats flytta till också behöver renoveras? Vad händer när det inte längre finns några orenoverade områden kvar att flytta till? Detta är frågor som Hyresgästföreningen i Uppsala och Tillsammans för Uppsala ställer sig när de nu inleder dn kampanj ihop för att få till stånd en förändring. I samband med det utlyser vi en fototävling, där vi i bild vill illustrera hur verkligenheten ser ut där människor kan komma att bli tvungna att lämna sina hem.

Uppsalahem är ett kommunalägt och allmännyttigt bostadsföretag och vi vill nu uppmana bolaget att gå före och visa vägen genom att se till att renoveringarna sker socialt hållbart.

Detta betyder:

Att kommande renoveringar inte blir för kostsamma

Att det införs ett alternativ med noll procents hyreshöjning

Att en viss andel (minst 25 %) av de lägenheter som renoveras kvarstår på den lägsta hyresnivå även efter att nuvarande hyresgäster flyttar så att det även i framtiden finns hyreslägenheter med låg hyra.

I samband med lanseringen av kampanjen kommer representanter från Tillsammans för Uppsala och Hyresgästföreningen att ha ett informationsbord.