Diös säljer fastighetsbestånd i Söderhamn

Foto: Diös.

Helsinge Hus har förvärvat fyra fastigheter av Diös i Söderhamn om totalt cirka 10 000 kvadratmeter. Detta motsvarar Diös hela bestånd på orten. Fastighetsvärdet uppgår till 51 miljoner kronor vilket är i linje med det underliggande fastighetsvärdet enligt senaste värdering. Tillträdet sker den första september. 

De avyttrade fastigheterna omfattar i huvudsak ytor för kontor och handel, men även en mindre andel lägenheter. De två största hyresgästerna är Arbetsförmedlingen och Willys.