Mimer planerar att sälja 750 bostäder i Västerås

Foto: Bostads Mimer AB.

Mimer planerar att avyttra cirka 750 bostäder i Bäckby och på Skallberget i Västerås. Försäljningen genomförs för att skapa en balans mellan olika fastighetsägare som tillsammans aktivt kan bidra till en fortsatt bra utveckling av områdena och planeras att genomföras med tillträde under första delen av 2018.

Under oktober kommer presumtiva intressenter att kunna lämna intresseanmälan för köp av hela eller delar av beståndet. Definitivt beslut om vem som blir köpare fattas av Mimers styrelse under senare delen av året.

 Mimers styrelse fattade under våren ett inriktningsbeslut avseende försäljning av ca 750 bostäder i Bäckby och på Skallberget. Bakgrunden är att Mimer är dominerande hyresvärd och samtidigt tänker öka beståndet med nyproduktion i dessa områden. Att sälja en del av sina fastigheter innebär att nya fastighetsägare kommer in och medverkar till en fortsatt positiv utveckling av stadsdelarna Bäckby och Skallberget.