Seminarium: Energibolagens roll i den smarta staden

Bild: Tekniska Verken i Linköping.

I morgon, onsdag den 13 september, arrangerar Tekniska verken i Linköping ett seminarium under bo- och samhällsexpo i Vallastaden, på temat "Energibolagens roll i den smarta staden".

Som leverantörer av en mängd nyttigheter spelar energibolagen en viktig roll i framtidens smarta städer. Under seminariet kommer tre goda exempel på hur energibranschens arbetar inom smart stadsutveckling att visas. Efter föredragen följer en paneldiskussion med deltagarna.

-Tekniska verken som kommunalt bolag har en stor och viktig roll när det gäller utvecklingen av Linköping. Det gäller att tänka innovativt och försöka se hur framtidens behov kommer att te sig. Vår Infrakulvert Vallastaden är ett exempel på det, där alla våra nyttigheter finns i en och samma kulvert, vilket sparar markyta och gör det lättare att underhålla och serva. Intresset för kulverten är enormt stort och det om något är ett bevis på att vi skapat något nytt och viktigt. Andra saker vi jobbar med för en smart och resurseffektiv stadsutveckling är hur saker i stadens infrastruktur kan användas för att skapa mera nytta. Hur exempelvis en gatljusstolpe också kan vara en mobiltelefonstation, vi kallar det för infrastrukturell symbios och det kommer jag berätta mer om under seminariet i morgon, säger Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska verken

Föredragshållare är:
Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska verken i Linköping.
Catarina Nauclér, forsknings- och utvecklingschef Sverige, på Fortum.
Cecilia Johansson, projektledare Stadens kontrollrum, på Mälarenergi.