Airport City Stockholm en operationell flygstad

Bildtext Airport City karta: Airport City Stockholm är porten ut mot stora vida världen. På en dryg arbetsdag, tolv timmar, kommer man till Tokyo med flyg. Illustration: Visual ID.
Bildtext: Fredrik Jaresved –Airport City Stockholm ska skapa förutsättningar för olika etableringar runt Arlanda flygplats, säger vd:n Fredrik Jaresved. Genomförandet står sedan våra ägare, Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding för. Foto: Franz Smidek
Bildtext: eRoadArlanda eRoadArlanda är ett av projekten i Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling för utveckling av elvägar. Tekniken, som utvecklats de senaste åren, bygger på konduktiv teknik med en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under färd. Foto: NCC/Nina Granzell
Bildtext: Christer Wikström – Arlanda Flygplats och den framväxande flygplatsstaden är för oss vad ABB är för Västerås, menar Christer Wikström, kommundirektör i Sigtuna. Det är näringslivets motor i kommunen. Foto: Franz Smidek

Av bullerskäl får man inte bygga bostäder och skolor inom det så kallade influensområdet runt Arlanda flygplats. Men det finns mycket annat man kan göra med marken.

 

–Flygplatser attraherar olika verksamheter, säger Fredrik Jaresved, vd för flygplatsstaden Airport City Stockholm. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för olika etableringar som sedan genomförs av våra ägare, Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding.

Globalt finns det mellan 80 och 100 flygplatsstäder som kommit olika långt när det gäller etablering av till exempel mäss- och kongressanläggningar.

–Många av dem är så kallade operationella flygplatsstäder, däribland Airport City Stockholm, berättar Fredrik Jaresved. Här finns flera verksamheter, kopplade till flygplatsen och dess närområde, bland annat de som är inrymda i Arlandastad Holdings fastigheter (se separat artikel!).

 

Köpenhamn och Paris visar vägen

Förhoppningsvis kommer också stora företags filialkontor att etableras i Flygplatsstaden.

–Då kan personer på managementnivå flyga hit för kongresser, konferenser, utbildning och mässor, framhåller Fredrik Jaresved. En flygplats närområde är särskilt lämpad för den typen av aktiviteter. Flygplatsen är ju ett nav för resor och transporter och därför lätt att nå. Kastrup i Danmark och Charles de Gaulleflygplatsen i Paris är mönsterexempel på framgångsrika etableringar inom mötesindustrin.

 

Testbana för eldrivna lastbilar

 I flygplatsstaden pågår det intressanta innovationsprojektet eRoadArlanda.

–En två kilometer lång testbana byggs för att kunna driva lastbilar på samma sätt som tåg men här är skenan elektrifierad, berättar Fredrik Jaresved. Beräkningar visar att två tredjedelar av lastbilstransporterna i Sverige kan utföras på elvägar år 2030. Det skulle reducera energianvändningen med ca 10 TWh, vilket motsvarar tre miljoner ton bränsle.

Antalet anställda i Flygplatsstaden beräknas år 2030 ha fördubblats från dagens 25 000 personer till 50 000.

–Det betyder ökade skatteintäkter men alla kommer nog inte att bo i Sigtuna som är värdkommun för Arlanda flygplats, menar Christer Wikström, kommundirektör i Sigtuna.

Han ser Flygplatsstaden som ett samhällsbygge.

–Vi måste kunna erbjuda dem som flyttar hit bostäder. Det underlättar också etableringen av de filialkontor Fredrik Jaresved pratar om. Inflyttningen ställer även ökade krav på förskolans och skolans kapacitet. Och ungdomarna behöver fritidsaktiviteter. Men den utmaningen ska vi klara.

 

Strykande åtgång på mark

Den framväxande flygplatsstaden innebär en enorm efterfrågan på mark. Det har gett stora exploateringsintäkter till Sigtuna kommun.

–Vi har sålt totalt cirka 150 000 kvadratmeter mark till olika aktörer, berättar Christer Wikström. Logistikcentret i Rosersberg är ett exempel utanför flygplatsstaden. Där har mellan 3 000 och 4 000 tusen nya arbetstillfällen skapats sedan år 2006. Det är också i den så kallade gyllene axeln – stråket mellan Stockholm och Uppsala – som den största utvecklingen sker. Sigtuna med sina 45 000 invånare ligger på fjärde plats när det gäller antalet hotellövernattningar. Det är bara Stockholm, Göteborg och Malmö som slår oss. Det visar hur het regionen är och Arlanda Flygplats är för oss vad ABB är för Västerås.

Christer Wikström har tidigare varit näringslivschef i Sigtuna.

–Näringslivsfrågorna ligger mig fortfarande varmt och hjärtat, säger han. En snabb planprocess och en snabb handläggning av bygglovsärenden är viktigt för att kunna attrahera företag och få befintliga företag att växa. Vi strävar efter att bli ännu bättre i dessa avseenden.