Kvarteret Kalvsvik nybyggnation av flerbostadshus i Jordbro

Foto: Haninge Bostäder Kvarteret Kalvsvik – punkthus på sex till åtta våningar.
Kvarteret Städet, byggs med en delad entreprenad och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Bild: NCC
Bild: Scharc Arkitektur AB Nya Myrsjöskolan med plats för 575 elever och 80 personal.
Sydark Konstruera/Karlshamnsbostäder Bild: Östralycke

På uppdrag av Haninge bostäder AB bygger NCC 229 lägenheter som beräknas vara klara i december 2018. Kvarteret Kalvsvik ligger i centrala Jordbro som har en blandad arkitektur av flerfamiljshus och småhus. Mitt i detta finns också ett köpcentrum och en pendeltågsstation.

I det här projektet blir det punkthus på sex till åtta våningar, som väl passar in med de befintliga fastigheterna. Här har Haninge bostäder valt att bygga mindre lägenheter, ettor till treor, till en beräknad kostnad på 299 Mkr.

– Efterfrågan är störst på mindre lägenheter, och vi kan även ha drägliga hyror när vi håller nere storlekarna, säger Christoph Vejde, vd på Haninge bostäder.

 I samband med byggandet av det nya kvarteret kommer man också att riva två loftgångshus i området. Vilket skapar en mer attraktiv boendemiljö, förtätar Jordbro och lockar förhoppningsvis nya invånare.

Kvarteret Städet – nybyggnation av flerbostadshus i Brillinge

NCC bygger 109 hyresrätter i Brillinge, Uppsala. Beställare är Uppsalahem. Det blir två huskroppar på tre till fem våningar. Storleken på lägenheterna varierar från ett till sex rum och kök.

– Första huset är redan uppe och stommen till det andra är på väg upp, säger John Söderkvist, projektledare på Uppsalahem.

 

Husen byggs i åtta etapper och redan nu är det första trapphuset klart. Inflyttning påbörjas i slutet av november 2018 men hela projektet beräknas stå klart i juni 2019.

Det blir en enkel gestaltning med inspiration av de hus som stod platsen tidigare men som i samband med att kvarteret Städet uppförs har jämnats med marken.

– Vi har rivit ett loftgångshus och sex stycken kedjehus från 50- och tidigt 60-tal som låg här förut. Detaljerna av de gamla husen kommer man kunna se i de nya fastigheterna, säger John Söderkvist.

 Byggprojektet genomförs med en delad entreprenad och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver till en beräknad kostnad av 178 Mkr.

Myrsjöskolan nybyggnation av skola och idrottshall

NCC och Nacka kommun inledde år 2015 ett strategiskt partnerskap för att utveckla skolor, idrottshallar och förskolor. 2018/2019 kommer ett av deras gemensamma projekt, nya Myrsjöskolan, att stå klart. Det blir en skolbyggnad i två våningar med matsal och mottagningskök samt utöver vanliga studierum, klassrum för slöjd, musik och bild. Skolan kommer att ha plats för 575 elever från förskoleklass till årskurs 6 och cirka 80 personal. Med en fasad av betong och plåt. För att få plats att bygga nya Myrsjöskolan har man rivit ned den gamla. En ny sporthall som ska ersätta den befintliga, Rödmyrans gymnastiksal, håller också på att byggas. Beräknad kostnad är 166 Mkr.

Östralycke Asarum – om och tillbyggnad av äldreboende

Östralycke är samlingsnamnet för flera enheter inom särskilt boende och äldreomsorg i Karlshamn som nu håller på att byggas om. Byggherren är Karlshamnsbostäder och totalentreprenör John Svensson Byggnadsfirma och projektet har en budget på cirka 200 miljoner kronor. Det blir två huskroppar med en sammanlagd bruttoyta på 1500 kvadratmeter. Som rymmer 92 lägenheter på cirka 35 kvadratmeter samt storkök och matsal. Till det byggs även en källare med bland annat ett miljöhus och tvätteri. Byggnaderna beräknas stå klara våren 2019.