Tegelbruksområde omvandlas till hyresrättslägenheter i Halmstad

Bildkälla: Semrén & Månsson Kvarteret Tegelbrukets tre punkthus blir ett nytt spännande landmärke i Halmstad.
Kvarteret, som består av 330 hyresrättslägenheter, färdigställs i etapper.

Text: Annika Wihlborg

Våren 2019 står det tredje punkthuset i kvarteret Tegelbruket klart för inflyttning i Halmstad. Kvarteret, som består av tre sextonvåningshus, byggs på tomten där ett gammalt Tegelbruk tidigare legat.

Halmstad är en expansiv stad och efterfrågan på hyreslägenheter är stor, inte minst bland seniorer som säljer villan och söker en annan form av boende. I Tegelbruket byggs 330 hyresrättslägenheter samt drygt 5000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Inflyttning i den andra etappen sker i september och oktober i år, medan den tredje etappen har planerad inflyttning våren 2019.

När de gamla tegelbruksbyggnaderna rivits påbörjade totalentreprenören Tornstaden arbetet med att bygga de tre punkthusen. En liten byggnad från det gamla tegelbruket är bevarad, där planerar man att skapa ett aktivitetshus för de boende.

Gemensamma takterrasser och gårdsmiljöer

– De tre punkthusen blir Halmstads nya landmärke, väl synligt vid en av stadens infarter. De boende på bottenplan har uteplatser och samtliga boende högre upp i husen har balkonger. Vi har dessutom valt att anlägga gemensamma takterrasser på varje hus. De är tillgängliga för samtliga hyresgäster. Som ett komplement till takterrasserna skapar vi även gårdsmiljöer, säger Markus Furby på Järngrinden, som är projektets byggherre.

Några hyresgäster är redan kontrakterade och klara för Tegelbrukets kommersiella lokaler, däribland en förskola, livsmedelskedjan Lidl samt gymkedjan Nordic Wellness. Tegelbruket ligger fem minuter från centrala Halmstad, med parkeringsdäck under husen. Från husen är utsikten över såväl havet som Halmstad med omgivningar storslagen.

Faktaruta; Halmstad Tegelbruk, nybyggnad av flerbostadshus, förskola och butik på Slottsmöllan i Halmstad

Byggherre: Järngrinden Projektutveckling

Totaltreprenör: Byggnads AB Tornstaden

Omfattning: 330 hyresrättslägenheter fördelat på tre etapper samt 5000 kvm kommersiella ytor

Tidsram: Byggstart september 2016, den tredje och sista etappen står klar för inflyttning våren 2019