Tammerfors strandtunnel tar form

Tunneldrivning i Tammerfors, utförd här av företaget Lemminkäinens tunnelbyggarteam. Foto: Markku Björkman

Finlands längsta landsvägstunnel som byggs längs Näsijärvis strand öppnas om två år. Trots det har landets Trafikcentral, som är gemensam för tre myndigheter, redan startat trafikstyrningen i förberedelserna.

Finlands längsta landsvägstunnel övervakas numera med cirka 50 kameror. Säkerheten i tunneln förbättras också av systemen som observerar störningar och känner igen trafikstockningar samt av brandsläckningssystemet. Säkerheten i Strandtunneln övervakas dygnet runt.

 

Trafikverkets vägtrafikcentral i Tammerfors, räddningsverkets läges- och ledningscentral i Birkaland samt Tammerfors stads trafikledningscentral har från och med januari verkat i samma utrymmen.

 

Med hjälp av samarbetet mellan dessa myndigheter, som flyttade in i gamla nödcentralens lokaliteter i Kauppi i Tammerfors, strävar man efter att förmedla information och utreda olyckssituationer snabbare.

 

Det är enligt Trafikcentralen lättare att överblicka trafiken i ett stort område när alla telematiska system kan styras centralt. Tack vare dem kan man till exempel reglera hastighetsbegränsningarna eller varna bilisterna via informationstavlor.

 

Vid vägtrafikcentralen i Tammerfors arbetar, förutom Udelius, i detta nu 12 jourhavande, varav 2-4 dagtid och en under natten. När den 2,3 kilometer långa Strandtunneln öppnas 2017 behövs det en jourhavande till under natten.

 

Källa: Finlands Trafikcentral