Miljökriterier för byggentreprenader nu mer tillgängliga

Foto: Christer Wiik

Upphandlingsmyndigheten har kriterier för miljöanpassning av byggentreprenader. Nu har kriterierna som berör energieffektiva byggnader, miljöledning av entreprenader och materialval vid byggande, uppdaterats och försetts med rubriker och koder enligt AMA-systemet. Det innebär att kriterierna nu följer branschens frivilligt standardiserade termer, villkor och beskrivningar vid entreprenader. 

- När kriterierna får AMA-rubriker blir de mer tillgängliga och användbara i upphandlingar av byggentreprenader, säger Jens Johansson sakkunnig inom byggområdet på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingskriterierna finns för lokaler och flerbostadshus vid nybyggnad och ombyggnad och är anpassade för entreprenadformerna totalentreprenad och utförandeentreprenad. Kriterierna är till hjälp och uppskattas av de som använder dem, visar en nyligen genomförd undersökning. Både centrala upphandlingsfunktioner i kommunerna och teknisk personal som upphandlar vill ha kriterier, enligt undersökningen. Bland annat önskar man stöd i form av rätt rubriker och koder i AMA-systemet vid miljöanpassad offentlig upphandling av byggentreprenader.

Hållbarhetskriterierna finns att hämta och ladda ner i ”Kriterie-wizard” på myndighetens webbplats. Dessa visar hur krav kan formuleras men också hur de kan följas upp i en upphandling eller verifieras under entreprenaden.

- Vi kommer att se över fler områden så som storkök och belysning men även anpassa stödet mer efter den tekniska personalens behov, säger Jens Johansson.

AMA-systemet innehåller allmänna material och arbetsbeskrivningar för entreprenader och entreprenadupphandlingar.