Briggen förvärvar på Jägersro

Fastighets AB Briggen har förvärvat ytterligare en fastighet på Jägersro i Malmö. Investeringen uppgår till 89 miljoner kronor.

Fastigheten, med beteckningen Nejlikebuketten 4, ligger i direkt anslutning till Inre Ringvägen, i förlängningen av Amiralsgatan. Fastigheten har ett flertal sammanbyggda kontorsbyggnader i två plan och omfattar 6 560 kvadratmeter fördelat på ett tjugotal hyresgäster.

Briggen äger sedan tidigare grannfastigheterna Nejlikebuketten 6 samt  Sändaren 1.