Resortkoncept i Vemdalen

Bild: Millimeter Arkitekter

I oktober presenterades de första arkitektskisserna från projektet Örndalen Resort i Vemdalen, Sveriges första alpina storsatsning sedan decennier. Intresset för att köpa en tomt eller en lägenhet har varit stort.

 

– De flesta av våra svenska fjällanläggningar är uppåt 70 år gamla, säger Mats Svensson, styrelseordförande på Örndalen Exploatering. Här har vi för första gången sedan Lofsdalen byggdes på sjuttiotalet chansen att skapa en helt ny slags skandinavisk fjällmiljö.

 

För att få en sammanhållen arkitektur har Örndalen Exploatering tagit fram en gestaltningsplan med tydliga riktlinjer för byggnadernas utförande.

 

– Det innebär inte att husen ska vara exakt likadana men genom att koppla gestaltningsprogrammet till detaljplanen vill vi ge området en enhetlighet som gör Örndalen till en attraktiv, trivsam miljö året om.

 

Nya Örndalen Resort ska fullt utbyggt omfatta cirka 7 000 bäddar. De sammanfattande investeringarna i området beräknas uppgå till två miljarder kronor och omfatta 300 årsarbeten. Den masterplan som har legat till grund för projektet har utvecklats av den världsledande amerikanske alpindesignern Mike Larson som tidigare har skidorter som Beaver Creek och Vall på meritlistan.

 

– Alla 7 000 bäddar kommer ha ett unikt ski in-/ski out-läge vilket gör att Örndalen blir nästintill bilfritt. Eftersom området byggs helt från grunden är en annan fördel att liftarna dras på ett modernt sätt, med modern teknik. Därmed kan vi utnyttja fjället maximalt genom att exempelvis skapa områden med glading, alltså off pist med gallrad skog.

 

Intresset för att köpa en tomt eller lägenhet i området har hittills varit stort. Drygt 350 personer har anmält sitt intresse för att teckna ett reservationsavtal.

 

– Vi har ännu inte gått ut och marknadsfört projektet utan de som hittills anmält sig har sökt upp oss spontant. Känslan är att vi har träffat rätt! De som är intresserade förstår resortkonceptet och ser värdet i en sammanhållen arkitektur och möjligheten att kunna vistas i Örndalen under alla årstider.

 

I våras beslutade länsstyrelsen i Jämtland att bevilja Örndalen Exploatering en dispensansökan för undantag från artskyddsförordningen för kungsörn. Beslutet överklagades sedan till Mark- och miljödomstolen och före årsskiftet väntas svaret komma. Efter det kommer reservationsavtalen träda i kraft.

 

– Vi har vidtagit flera åtgärder i byggplanerna för att skydda det kungsörnspar som berörs av satsningen på Örndalen Resort, tillägger Mats Svensson.

 

 

 

 

 

 

Örndalen Resort:

 

Örndalen Resort i Vemdalen blir Sveriges första alpina storsatsning sedan 1980-talet. Projektet är indelat i fyra etapper och omfattar fullt utbyggt cirka 7 000 bäddar.

 

Byggherre: Örndalen AB.

Utförande masterplan: Alpindesignern Mike Larson.