Digitala verktyg minimerar risker i ställningsbyggande

Ställningar och väderskydd kommer inom en snar framtid att beräknas helt digital. Foto: Darf Nicht Mehr Hochladen, Pixabay
Det finns flera sätt att göra beräkningar av ställningskonstruktioner. 3D modellering är ett bra sätt eftersom det är lätt att se resultatet. Bild: Ramirent
En ställningsritning i 2D Bild: Ramirent

Text: Mari-Louise Paulson

En byggarbetsplats är full av risker både innan under och efter byggprojektet. En av de mest kritiska delarna är de ställningar och väderskydd som ska fungera som arbetsplattform under byggnationen. Dessa måste beräknas in i minsta detalj för att vara en säker arbetsplats. Då är det bra att det finns digitala verktyg som ökar noggrannheten i beräkningsresultaten och möjliggör mer komplexa ställningskonstruktioner.

I ett byggprojekt finns många olika riskmoment som är svåra att förutse framför allt tidigt i byggprocessen. Det här fick maskinuthyrningsföretaget Ramirent att skapa ett koncept för säkrare arbetsplatser som med hjälp av digitala verktyg och 3D-projektering förutse risker och faror tidigt i projekten till och med innan byggnationen ens startat. Denna arbetsmetod används inom såväl ställningskonstruktioner som samtliga andra delar av byggarbetsplatser. Som utgångspunkt för sitt säkerhetsarbete har Ramirent haft en rad frågor: som var och hur skyddsräcken ska monteras för att minimera risk för fall? Hur bäst placera avspärrningar för att maximera säkerheten för både byggarbetarna och tredje person?
Det finns lagkrav på att all ställning som ska byggas och användas måste beräknas så att den håller för lasterna som ställningen kommer att utsättas för. I dessa beräkningar ska sådant som vind, snölast, nyttiglast och egentyngd beaktas, säger Bahram Maz, teamleader för designavdelningen på Ramirent.

Beräkning som garanterar säkerhet

Innan ställningen eller väderskyddet sätts upp måste man alltså veta att den håller för det ändamål den är avsedd för. Detta för att det inte ska finnas någon risk för dem som ska jobba på ställningen eller de som rör sig i området där det byggs. För att göra det krävs beräkningar av ställningskonstruktioner som kan utföras på flera olika sätt. Vissa beräkningar går att göra för hand med papper och penna, medan andra mer komplexa kalkyler kräver avancerade beräkningsprogram.

– Vi modellerar ställningar i 3D eftersom det förenklar många aspekter av arbetet med ställningskonstruktioner. En av de största fördelarna med 3D-modellering av ställningen är att, till skillnad från 2D-ritningar, det blir betydligt enklare för alla involverade att förstå ställningens uppbyggnad och utformning, säger Bahram Maz.

 

Nästa steg är att "stoppa in" modellen i ett beräkningsprogram där samtliga laster som påverkar konstruktionen skrivs in och på så sätt kan det kontrolleras att ställningen håller för sitt ändamål.

– Vi använder oss av med specifika verktyg för att få fram värden på bland annat moment och krafter. Sedan görs det alltid en kontrollberäkning för att bekräfta att analysmodellen är korrekt uppbyggd. Får man samma resultat från två oberoende beräkningar kan man känna sig trygg med resultatet från beräkningsprogrammet, säger Bahram Maz.

 

Rapport och beställning
När detta är klart skickar de en rapport till beställaren så att ställningen kan sättas i bruk. Samma process gäller för väderskydd. Bahram Maz ser många fördelar med den digitala processen.

– Eftersom modellen stämmer med verkligheten vet man exakt hur mycket ställning som ska användas, vilket spar kostsamma och miljöskadliga transporter. Dessutom slipper man ha ställning liggande, säger han.

 

Framtiden är digital
Bahram Maz förutspår att den hör typen av digitala beräkningar kommer bli mycket mer vanliga i framtiden.

– Hela byggbranschen på väg att utvecklas med BIM och digitalisering. Även om vi ligger efter andra branscher så är digitalisering, 3D och BIM väldigt hett idag. Det kommer att ta över branschen inom en snar framtid och de aktörer som inte hänger med kommer att få det svårt, och i värsta fall försvinna. Där ser jag att 3D är framtiden eftersom alla, till och med min dotter som är fem år, kan förstå en 3D-modell, säger Bahram Maz.

 

Fakta
Definition av ställningar:

– Är en tillfällig teknisk anordning.
– Ska vara sammansatt av flera (minst två) olika komponenter.

Den maximala höjden från underlaget till arbetsplan (eller motsvarande) ska vara minst 1,25 meter.
Ska användas som arbetsplats, tillträdesled, skydd mot fall eller som skyddstak.

Källa: Arbetsmiljöverket