God utveckling inom den byggrelaterade detaljhandeln

Fortsatt god utveckling inom den byggrelaterade detaljhandeln

Navet Analytics presenterar färsk statistik för första halvåret gällande omsättningsutvecklingen för den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige. Under årets första sex månader har omsättningen legat på knappt fem procent över nivån för samma period 2018.

Omsättningen har således utvecklats i god takt menar Jenny Ingelström, som är analytiker på Navet Analytics. Husbyggnadsinvesteringar fortsätter, som helhet, att tappa fart men många påbörjade projekt som är under färdigställande fortsätter att ha en positiv påverkan på försäljningen i bygghandeln. Dessutom ökar underhållsaktiviteten och i viss mån även ombyggnadsinvesteringarna då vi har ett stort bestånd i behov av renovering.

Källa: NAVET Analytics