Tapet och färg skapar tydliga och trivsamma entréer

Färg runt entrédörrarna ger huset ett eget uttryck. Foto: Ann Lundholm/Boklok
Tapeter med olika mönster har satts upp i entréerna. Foto: Ann Lundholm/Boklok
Temat för portarna är grönt och växter. Foto: Ann Lundholm/Boklok
Gemensamt tak över båda entrédörrarna i hörnet av Bandtraktorgatana 1 och 3 skulle skapa både tydlighet och trivsel. Foto: Ann Lundholm/Boklok
En enkel lösning som skapar trivsel och gör portarna lite trevligare för både boende och besökare. Foto: Ann Lundholm/Boklok

Text: Mari-Louise Paulson

 

Ett första intryck är som bekant alltid viktigt och kanske särskilt är det gäller bostäder. Det handlar både om att de boende ska trivas och kunna känna en stolthet över sitt hem. I Angered har bostadsbolaget Boklok hittat ett estetiskt och kostnadseffektivt sätt att skapa synliga portar och trivsel med hjälp av tapeter och färg.  

 

Områdena Ekeberg och Ekedalen ligger i Göteborgsförorten Angered, ett klassiskt miljonprogramsområde. Här har Boklok byggt två bostadsrättsföreningar med vita loftgångshus. Området är en del av en gemensamhetsanläggning där de tillsammans med tillsammans med andra entreprenörer delar på en lekplats, sopsorteringsstation och basketplan. Allt kommer att vara klart under 2019. Boklok är först ut med sina tillträden.

 

Men husen saknade en tydlig entré och eget uttryck. Det tyckte i alla fall Bokloks projektledare Ann Lundholm som ville hitta ett bra sätt att förändra detta.  

– Jag har läst om att man har arbetat med både tillgänglighet och tydlighet i andra liknande områden så när jag fick ta över projektet började jag fundera på hur vi kunde göra i Angered? Dessutom är jag själv uppvuxen i ett miljonprogramområde i Malmö där varje bottenvåning såg olika ut och där man snabbt tack vare det lärde sig vilket hus som var roligt att leka i, säger hon.

 

Trivsel och funktion
Hon ville hitta ett sätt att markera husens entréer som både skapade trivsel och gjorde det enkel för besökare utan att dra på alltför stora kostnader. Då föddes tanken på att göra det med hjälp av färg och tapet. Intentionen var att de boende skulle mötas av en god känsla när de kom och gick samt när de hämtade posten från de postfack som finns i entréerna. Bokloks projektledare hade också en önskan om att besökare skulle enkelt kunna hitta.

 

Bra lösning till lågt pris

Lösningen blev alltså tapeter i portarna i en grön färgskala med mönster av blad och växter. De har också arbetat med att förstärka portarna på husets exteriörer där de har målat runt entrédörrarna på husets loftgångar samt förstärkt adressens nummer.

– Husen saknade en tydlig huvudentré eftersom vi byggt ihop huskropparna på grund av bullerkrav. Jag och produktionschefen Mikael Niklasson diskuterade hur vi kunde förbättra detta. Vi kom fram till att ett gemensamt tak över båda entrédörrarna i hörnet Bandtraktorgatana 1 och 3 skulle skapa både den tydlighet och trivsel som vi ville ha. Så vi gjorde en mycket enkel modell av wellpapp, med ett lutande sedumtak och infälld belysning som vi gav till en snickerifirma. Utifrån denna "servettskiss" började de bygga och resultatet blev jättebra. Så vi gjorde bara "copy/paste" och använde samma lösning i nästa projekt, säger Ann Lundholm med ett skratt.

 

Innergårdarna

Innergårdar har också inkluderats där man bland annat har anlagt en syrenberså samt träspaljéer med klätterväxter. Det hela är en enkel och vacker lösning som Ann Lundholm gärna fortsätter att använda.
– Man blir alltid glad av färg och vi har fått bra respons på projektet. Så det tror jag att vi kommer att jobba vidare med I framtiden komma, avslutar hon.

 

Fakta:

Brf Ekberg har 48 lägenheter varav två är visningslägenhet inredda av Ikea.

 

Brf Ekedalen som ligger precis bredvid har 68 lägenheter. Två Bostadsrättsföreningar i Angered.
 

Boklok ägs av Skanska och Ikea med syftet att bygga hållbara och prisvärda bostäder.

Det allra första Boklok-området stod klart 1997 och man bygger årligen cirka 1200 bostäder i Sverige, Finland, Danmark, Norge