Hyllie blir Malmös stora byggprojekt

Hyllie sett från ovan våren 2019. Arbetet har präglats av starkt miljöfokus och ett nära samarbete med Eon och Va Syd. Bild: Malmö stad

Malmös stora byggprojekt kommer att ske i Hyllie många år framöver.

– Vi uppskattar att 70 procent av ytan återstår att bebygga och att det kommer att ta ytterligare två decennier innan Hyllie är färdigbyggt.
Det säger Britt-Marie Fagerström, projektledare/exploateringsingenjör vid Malmö Fastighets- och gatukontor.

– Det är som att bygga en helt ny stad och färdigbyggt kommer Hyllie att ha lika stor folkmängd som Trelleborg.
Hyllie började som en dröm för många år sedan hos den skånske byggherren Percy Nilsson. Här, där Skåne möter Danmark och där Citytunneln gör sitt sista stopp innan tågen far vidare över sundet, ville han bygga sin arena. Där skulle hans älskade ishockeylag Malmö Redhawks kunna spelar och världsartister uppträda. Men han drömde också om en helt ny stadsdel.

För drygt tio år sedan stod Arenan, Emporia och Mässhallarna klart. Dessa plus nytillkomna The Point har blivit så starka varumärken att de nästan är synonyma med Hyllie. Och det är ingen slump.
– Det har varit en mycket medveten strategi att satsa på starka landmärken, säger Britt-Marie Fagerström.

I dag bor 3 000 människor i Hyllie och 8 000 personer har sin arbetsplats i stadsdelen. Dessutom finns här en skola för 630 elever.

Hittills har man byggt på den mest högexploaterade och stationsnära marken i Hyllie och det kommer att bli mer av bostäder och skolor när nu arbetet rullar vidare.
– Men än återstår flera centrala lägen att bebygga, bland annat kommer Midroc under nästa år att dra igång sitt projekt Embassy of Sharing alldeles intill Hyllie station.

 

Området ska också få en ny park, stor som Folkets Park i Malmö, vars första etapp ska stå klar 2021.

Arbetet med att utveckla Hyllie har präglats av ett annorlunda arbetssätt. Kommunen och byggherrarna har arbetat tätt samman. Malmö äger nästan all mark och i markanvisningstävlingarna har byggherrarna fått visa vad de vill bidra med. Parterna har försökt komma överens om en målbild snarare än att binda upp varandra i snåriga kontrakt.
– Ett intressant arbetssätt men också förpliktade. Det kräver ett stort engagemang för alla inblandade men kan också ge en helt annan utväxling.

Utgångsläget för några decennier sedan var också några leriga fält en bra bit utanför Malmö centrum.
– Man kan inte bygga en stad på en åker om man inte har marknaden med sig. Samarbetet har varit en helt avgörande faktor för att Hyllie utvecklats så väl som det har gjort och att intresset är så stort från marknadens aktörer, säger Britt-Marie Fagerström.

Området har också blivit populärt hos malmöborna. Det är på få ställen i staden där lägenhetspriserna stiger så kraftigt som just i Hyllie.

Malmö har satsat mycket pengar och resurser i Hyllie.
– Vi har byggt gator, lekplatser, torg och infrastruktur tidigare i projektet än vad vi brukar. Vi vill visa att vi tror på det här och att det är nu är upp till andra aktörer att bidra med sin del.