Nya Skellefteå kulturhus – världens högsta byggnad av trä

Sida vid sida som består av två huskroppar ska bli världens högsta trähus. Konstruktionen bygger på att den högre delens stomme samverkar med den lägre byggnadens vilket gör att krafter fördelas ut genom hela kulturhuset. Illustration: White
Skellefteå̊ Kulturhus ska bli en ny mötesplats i staden. Här kan man ta del av kultur eller bara vara. Träinslagen är det som format interiören. Här har man valt att lämna stommen av korslimmat trä och pelare är i limträ synligt. Illustration: White
Flexibla foajéer som går att ställa om för olika typer av kulturproduktion. Illustration: Mir
Högst upp i högdelen ska en restaurang och spa ligga. Det blir en publik del och antalet förväntade besökare ställer stora krav på hissar. Illustration: Luxigon

Text: Mari-Louise Paulson

Byggandet av Skellefteås nya kulturhus har startat. Tanken med huset är att skapa en mötesplats där besökare kan ta del av kultur och se processen bakom. Det ska också bli världens högsta byggnad i trä.

Det nya Kulturhuset i Skellefteå är ritat av White arkitekter, totalentreprenör är det norska bolaget HENT och beställare samt hyresgäst är Skellefteå kommun. Det nya kulturhuset har två kroppar, en hög och en låg. Den lägre byggnaden ska rymma kulturverksamheten som kommer att visa upp färdiga produktioner och arbetsprocessen bakom. När byggnaden står klar ska Västerbottensteatern, Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Museum Anna Nordlander finnas i huset. Den andra delen blir ett 20 våningar högt hotell med konferens och eventverksamhet. Det är den kombinationen som gör att lokalerna kan utnyttjas effektivt och därmed ge projektet ekonomiska förutsättningar både nu och i framtiden.

Gammal tradition av träbyggnader
Valet av materialet baseras på stadens långa tradition av träbyggnader. Något som också har gjort projektet till en förebild inom hållbar design och konstruktion. Där konstruktionen är gjord i samarbete med den norska byggingenjören Florian Kosche och ska fungerar så att den högre volymens stomme samverkar med den lägre byggnadens, så att krafter fördelas ut genom hela kulturhuset. Vilket skapar förutsättningarna för byggnadens höjd. I hotelldelen kommer restaurant och spa ligga högst upp, något som också kommer att bli en offentlig attraktion med många besökare. Därför ställs höga krav inte minst på hissar och deras kapacitet. Styvheten i hisschakten som utformas i korslimmat trä har studerats och tyngd tillförts de översta våningarna för att besökare inte ska känna av svängningar vid kraftig vind. 

Hållbarhet och brandsäkerhet
Hållbarhetsfrågan är central för hela projektet och arbetsgruppen har tittat mycket på energieffektivisering och livscykelspåverkan, framför allt när det gäller stommar.  
– Vi tittar på all energianvändning och hela byggprocessen för att få en bild av husets miljöpåverkan och där ser vi en stor fördel med trä, säger
Oskar Norelius säger Oskar Norelius, på White arkitekter, som tillsammans med Robert Schmitz är ansvariga arkitekter för projektet.

En viktig fråga när det gäller all typ av träbyggnad är frågan om brandskydd, där framhåller arkitekten att massivträ har goda egenskaper eftersom träet förkolnar på ytan om det blir för varmt och därmed saktar ned brandens påverkan. Här har man arbetat aktivt för att minimera skaderisken vid en eventuell brand och har till exempel helsprinklat och dimensionerat högdelens stomme så att den kan motstå brand i 120 minuter så att huset hinner utrymmas.

Fasad med skyddande glas

Hotellets höga del skyddas av en transparent glasfasad för att träet inte ska exponeras för hårt väder.

– Mellan glasfasaderna sitter ett rörligt solskydd som möjliggör en 100 procentig uppglasning på hotellet. Det gör att man kan se stommen genom glaset, men också att man vintertid kan släppa in det ljus som finns, och på sommaren stänga ute både värme och ljus. Så att byggnaden fungerar hela året, säger Oskar Norelius.

Fakta: Skellefteå kulturhus
Projekt: Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Byggherre: Skellefteå kommun
Totalentreprenör: HENT Sverige AB
Arkitekt: White Arkitekter AB
Byggtid: oktober 2018 till maj 2021
Värde: 600 Mkr