Balder bygger hållbart i Göteborgsprojektet Frölunda Stad

Ambitionen med Frölunda Park är att skapa ett stadsmässigt stråk i området kring Lergöksgatan. Målsättningen är att bygga totalt ca 550 nyproducerade bostäder, nya butiker och livsmedelsaffärer, modernisera befintliga grönområden, renovera Stjärnhusen samt bygga en ny skola. Illustration: Carbonwhite.
Brf Sjöstjärnan är den första av fyra byggetapper i projektet Stjärnhusen, som är en del av Frölunda Park. Illustration: White Arkitekter.
Under byggnadsarbetet har man haft ett tydligt hållbarhetsfokus och byggnaden ska hålla en hållbarhetsnivå enligt Miljöbyggnad Silver. Illustration: White Arkitekter.

Text: Sanna Kesslefors

 

Det var i november 2017 som Balder, tillsammans med totalentreprenören Skanska, inledde byggstarten för detaljplanen Munspelsgatan och projektet Stjärnhusen i stadsdelen Västra Frölunda i Göteborg. Av totalt fyra byggetapper stod den första, Brf Sjöstjärnan, färdig i september 2019 – ett 16 våningar högt punkthus med 130 bostadsrätter om 1–3 rum och kök, ritat av White Arkitekter.

 

Balder äger och förvaltar sedan tidigare hyresrätterna Stjärnhusen i området Västra Frölunda och tillsammans med nyproduktionen kommer bostadsområdet bilda Frölunda Park. Totalt ska omkring 550 bostäder att byggas utmed Lergöksgatan och Munspelsgatan på ytor som innan huvudsakligen använts som parkeringsplatser. I skrivande stund har även försäljningen av det andra projektet Strandsnäckan startats, medan de tredje- och fjärde projektetapperna planeras med preliminär inflyttning år 2021.

– Det känns fantastiskt att vi har fått äran att skapa ett nytt område i Göteborg och den utmaningen tar vi på största allvar. Vi vill att de som bor här ska trivas både i sina hem och sitt område i decennier. Det är otroligt viktigt att vi lyssnar på de som redan är bosatta här och de som är intresserade av att flytta hit. Därför har vi under hela processen haft en god dialog med kommunen, de boende och hyresgästföreningarna, säger Christian Nygård, projektledare hos Balder.

Bostad2021

Projektet Stjärnhusen ingår i Göteborgs stads jubileumssatsning BoStad2021 och innefattar cirka 500 nyproducerade bostäder, butiker och affärer samt nya grönområden och mötesplatser för de boende. Projekten innebär också en helt ny livsmedelsbutik, upprustning av grönområden, bibliotek och hållplatser för kollektivtrafik.

 

Faktaruta

Byggherre: Brf Sjöstjärnan C/O Fastighets AB Balder.

Totalentreprenör: Skanska Sverige AB.

Arkitekt: White Arkitekter AB.

Omfattning: Ett flerbostadshus i 16 våningar om 130 lägenheter.

Tidsram: Byggstart mars 2018. Färdigställt september 2019. Total byggtid: 20 Månader.