ESS Campus blir ansiktet utåt för internationella forskningsanläggningen ESS

Bildkälla: Henning Larsen Architects/COBE/SLA ESS Campus är en del av forskningsanläggningen ESS i Lund.
Bildkälla: Henning Larsen Architects/COBE/SLA I april 2019 påbörjades arbetet med projektets andra fastighet, Labbhallen.
Bildkälla: Henning Larsen Architects/COBE/SLA I januari 2021 räknar Skanska med att ESS Campus står inflyttningsklart.

I anslutning till den stora forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund togs i december 2018 första spadtaget till ESS Campus. Campusanläggningen, som kommer att bestå av tre byggnader, blir ESS ansikte utåt och kommer att innehålla kontor, laboratorier och verkstäder.

ESS Campus omfattar totalt cirka 40 000 kvadratmeter markyta. Byggnaderna får en samlad yta på 20 000 kvadratmeter. Beräknad överlämning till kund är i december 2020. Det är ett hållbart byggprojekt med målsättningen att miljöcertifiera kontorsbyggnaden enligt BREEAM nivå outstanding, vilket är den högsta nivån.

Tätt hus i december 2019

ESS är en storskalig sameuropeisk forskningsanläggning som kommer att attrahera forskare från hela världen. Här kommer man att bedriva forskning med fokus på bland annat livsmedel, material, miljö och medicin. Stomresningen av kontorsbyggnaden genomfördes i maj i år och totalentreprenören Skanskas målsättning är att ha ett tätt hus i december 2019. I april 2019 påbörjades arbetet med projektets andra fastighet, labbhallen. När hela ESS Campus står klart 2021 kommer det att bestå av drygt femhundra kontorsplatser, sexton laboratorier samt verkstäder.

–Stomresningen i kontorsbyggnaden är helt klar. Laboratoriebyggnaden är halvvägs uppe och vi står i begrepp att påbörja takarbeten och installationsarbeten i kontorsbyggnaden nu. Vi befinner oss i slutfasen av projekteringsarbetet och grundläggningsarbetet pågår för entrébyggnaden, som är den tredje och sista byggnaden i projektet. Sammanfattningsvis så följer vi tidsplanen för projektet, säger David Eriksson, projektchef på Skanska, som är totalentreprenör för ESS Campus.

Stilren och modern arkitektur

Skanska har god hjälp av att de samverkar i samma produktionsorganisation som ESS, vilket medför korta beslutsvägar. Enligt David Eriksson genomsyras hela projektet även av god stämning i alla led.

–Det faktum att vi BREEAM-certifierar kontorsbyggnaden innebär förstås att hållbarhetsarbetet är väl synligt även i det dagliga byggnadsarbetet. BREEAM-certifieringen på högsta nivån ställer krav på en god planering i vårt arbete, säger David Eriksson.

ESS Campus övergripande design har ritats av Henning Larsen Architects, COBE och SLA Architects, i nära samarbete med ESS. SWECO har utfört bygghandlingarna.

–Vår ambition är att ESS Campus ska vara ett bra exempel på stilren och modern arkitektur. En varierad men samtidigt enhetlig miljö som samtidigt kan utgöra en riktigt bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Tanken är att arkitekturen ska bidra till banbrytande forskningsresultat och på olika sätt underlätta forskarnas arbete, säger Karin Svedin från ESS, projektansvarig för ESS Campus.

Faktaruta; ESS Campus, nybyggnad av kontor, laboratorium och verkstäder för ESS i Lund

Byggherre: SKR Spallation

Beställare: Skandrenting

Totalentreprenör: Skanska

Arkitekt: Henning Larsen Architects/COBE/SLA, bygghandlingar av SWECO Architects

Omfattning: 20 000 kvm

Projektkostnad: 475 miljoner kronor

Tidsram: Byggstart december 2018, beräknas stå klart december 2020