Nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar

Bildkälla: Arkitekterna Krook & Tjäder Det nya psykiatrihuset invigs våren 2022.

Text: Annika Wihlborg

I anslutning till Länssjukhuset i Kalmar byggs en ny fastighet för framtidens specialistpsykiatri. Här samlas psykiatrins samtliga kompetenser och verksamheter under ett tak.

Första spadtaget för det nya psykiatrihuset togs i juni 2018. Inflyttning för verksamheterna beräknas kunna ske tidig vår 2022. Samtliga avdelningar inom specialistpsykiatrin har varig involverade i workshops och arbetsgrupper tillsammans med bland annat arkitekter för att kunna påverka den nya fastighetens utformning och funktion. Målsättningen från Kalmar Läns landstings sida är att den nya byggnaden ska bidra till en modern, välkomnande, patientsäker och trygg psykiatriverksamhet.

Faktaruta, Nybyggnad av psykiatrilokaler i Kalmar

Byggherre: Kalmar läns landsting

Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder

Totalentreprenör: Peab

Tidsram: Byggstart juni 2018, beräknas stå klart december 2021

Byggkostnad: 745 miljoner kronor