Trä- och Möbelföretagen, TMF, kommer med en ny rapport

En hög renoveringstakt stärker siffrorna för portar och dörrar. Foto: Webandi Pixabay
Sju av tio svenska vill bo i ett eget hus enligt TMF. Foto: Add Gibson, Pixabay
Dörrar, fönster och trappor – påverkas av det minskade bostadsbyggandet. Foto: StockSnap, Pixabay

Text: Mari-Louise Paulson

 

Att tempot i samhällsbyggnadsbranschen har minskat dock från mycket höga nivåer har väl ingen missat. Många projekt som nu utförs är renovering och ombyggnader.

Frågan är hur om den här renoveringstakten skapar en minskad efterfrågan på fönster och dörrar? Och kan man se någon ökning? Det har Trä- och Möbelföretagen, TMF, tagit reda på i en rapport.

Den årliga rapport som Trä- och Möbelföretagen, TMF, tar fram i samarbete med Prognoscentret visar att det under 2019 har varit en hög takt när det gäller renoveringar av miljonprogramsområdena. De beräknar att, med ett fortsatt likadant tempo, kommer den så kallade renoveringsskulden vara i fas 2024.

 

Goda siffror tack vare export och renovering
TMFs siffror för första delen av 2019 visar att både trä- och möbelindustrin och dörrar, fönster och trappor – påverkas av det minskade bostadsbyggandet. Samtidigt visar siffror att exporten av fönster, dörrar och möbler fortfarande är stark.

 

När vi tog fram rapporten var det tänkt att vi skulle använda resultatet i debatten för att det renoverades för lite och vi blev förvånade över hur hög renoveringstakten faktiskt var. Det är förstås glädjande att det görs så pass många renoveringar eftersom det är positivt för många av våra medlemsföretag, säger Martina Hallgren, projektledare branschutveckling TMF – dörrar, fönster, trappor och golv.

 

Småhusen då?

Parallellt med halvårsrapporten kommer också TMF:s omvärldsanalys med en rapport om småhusbyggandet. Där ser man en nedgång i det totala bostadsbyggandet med 12 procent under första halvåret 2019 jämfört med 2018 enligt siffror från SCB. Det här har så klart påverkat branschgrupperna dörrar, fönster och trappor – och deras leveranser av byggmaterial. Där kan man se en lite minskning när det gäller fönster och dörrar som har gått ned 1 respektive 6 procent. För trappor är nedgången på 17 procent. Alltså siffror för första halvåret 2019 jämfört med föregående år samma period.

Det som tappar är småhusbyggandet. Något som TMF tycker stämmer väl med vad de har prognosticerat och som de ser som ett resultat av svårigheterna kring bland annat bostadsfinansiering och tillgång till byggbar mark. Men även där klarar sig portar och dörrar relativt bra. Vilket framför allt beror på den höga renoveringstakten inte minst i miljonprogramsområden runt om i landet.

 

– Vi har gjort en urvalsundersökning och baserat på det urval som gjordes 2013 så har renoveringarna legat på en stabil nivå från 2013. Vi har sett att under finanskrisen 2008 och den lågkonjunktur som följde därefter, drabbades företag inom dörrar och fönster inte lika hårt som många andra industrier, eftersom de då sålde till renoveringar, säger Martina Hallgren.
 

Träbyggandet går framåt och finns på den politiska agendan

Enligt TMF så finns det många som vill bo i egna hus, sju av tio svenskar, därför vill man att regelverket för såväl byggnantion som finansiering ska ses över. Men det finns en grupp som går emot trenden, det är flerbostadshus med stomme av trä. Där har det skett en ökning med 18 procent jämfört med samma period 2018. Där ser TMF även att träbyggandet stärkt sin position och tagit sig in i kommunala strategier.

 

Fakta:
Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. 

Källa: Trä- och Möbelföretagen