Ny kostym ska skydda gamla fabriksbyggnaden

Byggnad 10 till vänster i bild Pressbild Mölndala fastighets ab/mynewsdesk

Under början av vintern kommer den största av de historiska byggnaderna i Forsåker bli klädd i vinterkostym, för att kunna stå emot kyla och fukt. Byggnaden plastas in för att minska fukttillskottet och skydda de gamla tegelfasaderna. Detta är den första av många förebyggande åtgärder som görs innan byggnaden så småningom ska renoveras.

Byggnad 10 som den heter har stått ståtlig i ur och skur sedan 1890. Det är den långa byggnaden mitt i Forsåker som på många sätt idag är ansiktet utåt för det som en gång var ett industriområde fyllt av liv. Med åren letar sig allt mer fukt och växlighet in i fogarna som binder tegelfasaden och därför behöver byggnaden tas om hand. Under vintern kommer därför den tegelbeklädda långsidan samt kortsidan in mot området att plastas in. Åtgärden görs för att skydda byggnaden, som i framtiden kommer att fyllas med nytt innehåll.

Plasten påskyndar upptorkningsprocessen

Att renovera gamla tegelbyggnader är en omfattande process som tar tid och kräver noggrant arbete. Att plasta in byggnaden kommer ge den ett torrare klimat invändigt och minska fukttillskottet på den gamla tegelfasaden. På det viset motverkas skador i form av s.k. frostsprängningar i fogar och stenar som annars kan leda till att delar av fasaden börjar falla isär. Målsättningen är att skydda byggnadens ursprungliga karaktär och skapa bra förutsättningar för kommande renovering.

Olika byggnader kräver olika behov.

För några år sedan formades en åtgärdslista för de historiska byggnaderna som än idag gäller. Utifrån denna lista finns det specificerat vilka byggnader som prioriteras samt vilka metoder som lämpar sig bäst. Större åtgärder utförs successivt och parallellt genomförs översyner och förebyggande åtgärder för att upptäcka t.ex. vattensamlingar på tak eller öppningar som behöver tätas.

Ett exempel på alternativa upptorkningsmetoder som används är byggnad 17 som istället för att plastas in har tätats och värmts upp med värmefläktar.

Under 2020 kommer fler åtgärder göras för att stärka och säkra de byggnader som behöver extra omsorg.