NYAB Sverige AB bygger ny brandstation i Kiruna

Den nya stationen kommer att ligga sydväst om den nya stadskärnan Bild: Tirsén & Aili Arkitekter

Text: Mari-Louise Paulson

Som en del av den omvandling av Kiruna som nu pågår byggs en ny brandstation.

Den nya stationen kommer att ligga sydväst om den nya stadskärnan. Bygget har pågått sedan 2017 när man inledde markarbete och installation av dagvatten och VA-installationer. I somras restes stommen och betongväggar.

Samverkan med skolskjuts
Planeringen av den nya räddningstjänsten har haft fokus på att hitta olika sätt till samverkan med andra kommunala verksamheter. Något som gör att när byggnaden står klar kommer både kommunens skolskjutsverksamhet och räddningstjänsten flytta in.

NYAB är totalentreprenör. Kirunabostäder projektleder byggnationen för Kiruna kommuns räkning fram till slutbesiktning. Byggnaden beräknas vara färdigställd i december 2019.                                                          

FAKTA: Nybyggnation av brandstation i Kiruna

Byggherre: Kiruna kommun

Byggentreprenör: Nyab

Arkitekt: Tirsén & Aili Arkitekter