”Viktigt att förenkla lagstiftningen för solenergi”

Sedan 2014 har elproduktionen som kommer från solenergi tredubblats i Sverige men utgör fortfarande bara runt cirka 0,1 procent av Sveriges totala produktion rapporterar Göteborgs-Posten.

Men Johan Lindahl på branschföreningen Svensk Solenergi ser positivt på framtiden.

– Framtiden ser ljus ut. I Sverige ökar användningen av solenergi med ungefär 60 procent varje år. För att solcellen ska kunna utgöra en större del av Sveriges energimix är det viktigt att arbetet med att förenkla lagstiftningen fortsätter. Vi ser gärna att ett sol-ROT-avdrag införs istället för dagens solcellsstöd samt att reglerna kring bygglov för solenergianläggningar förenklas, säger Johan Lindahl på branschföreningen Svensk Solenergi till Göteborgs-Posten.

Statistiska centralbyrån, SCB, har sammanställt antal solcellsanläggningar i Sverige 2016, i Västra Götaland fanns då 1 592.

Men avgörande faktorer ligger på en nationell och lokal nivå, menar Alvar Palm, projektledare på Hållbar utveckling Väst och nationell samordnare för energikontoren i Sverige.

– Nationellt handlar det till exempel om skatteregler, på lokal nivå om en kommuns bygglovsbestämmelser, vilken inställning elbolagen har till solceller och grannar. Det är stor skillnad på kommuners bemötande och information, säger Alvar Palm.

En tredjedel av Västra Götalands energi- och klimatrådgivare är med i ett nationellt projekt, på uppdrag av Energimyndigheten, för att få fler villaägare att installera solceller på sina hustak.

Hans-Erik Linnros är energi- och klimatrådgivare på Härryda kommun.

– En vanlig fråga är vad det kostar att installera. Och en del vill ha bekräftelse på att de gjort rätt genom att välja solceller, säger han.

– Fördelarna är många. Det är enkelt att installera, lättskött, minimalt underhåll, det tickar på i 30-40 år, och dessutom gör du en insats för miljön. Antalet soltimmar i Sverige är lika många som i Centraleuropa. Genom att använda egenproducerad el, minskar du ditt beroende av köpt el. Överskottet kan dessutom säljas till elhandeln.

Intresserade kan också söka Solcellsstödet, vilket är 20 procent av investeringskostnaden och söks hos länsstyrelsen. I år har Energimyndigheten, ansvarig för stödet, fördelat 225 miljoner kronor, varav drygt 34 miljoner till Västra Götaland.

– Men fortfarande är många rädda för ny teknik och investeringskostnaden är en faktor som avgör. Man brukar räkna på ungefär 20 000 kronor per installerad kilowatt. En normal villa har i dag en kapacitet på runt fyra till sju kilowatt, säger Hans-Erik Linnros.