Skanska bygger lokaler för avancerad kirurgi i Manhasset, USA

Skanska backar rejält under Q2. Foto: Skanska

Skanska meddelar att man har tecknat avtal med North Shore University Hospital (NSUH) om att bygga nya lokaler för avancerad kirurgi på deras campus i Manhasset, New York, USA. Kontraktet är värt cirka 2,3 miljarder kronor.

De nya lokalerna på 26 800 kvadratmeter kommer att ersätta och utöka NSUH:s befintliga operationsrum och intensivvårdsenheter samt skapa utrymmen för framtida behov. I den totala ytan ingår också ett parkeringsdäck på 2 940 kvadratmeter.

Byggandet påbörjas i mars 2020 och färdigställandet är planerat till 2022.