Borlänges nya grundskola Paradisskolan står klar till höstterminen 2021

Bildkälla: Comarc Arkitekter

Text: Annika Wihlborg

 

I stadsdelen Tjärna i Borlänge byggs Paradisskolan, en grundskola som planeras att stå klar hösten 2021. Eftersom det råder brist på skolplatser så blir Paradisskolan ett välkommet tillskott.

 

Paradisskolan får en samlad yta på 7200 kvadratmeter, inklusive en förskola med åtta avdelningar och en grundskola för barn i förskoleklass till och med årskurs fem. Dessutom byggs en idrottshall på drygt 2000 kvadratmeter. Skolan kommer att ha plats för drygt 500 förskolebarn och elever och eftersom Paradisskolan byggs utifrån konceptet ”Skolan mitt i byn” så finns det en ambition att använda lokalerna även för andra verksamheter på kvällar och helger, skolan ska fungera som en mötesplats för alla åldrar och olika intressen i närområdet.  Paradisskolan får en planlösning som anpassats utifrån modern pedagogik och kraven på framtidens skolor.

Byggarbetet startar i mitten av december

– Vi befinner oss just nu i ett uppstartsskede. Skolan byggs på en tomt där det tidigare legat ett skogsparti, nu pågår avverkning av stubbar och liknande så vi får en jämn mark och en tomt som är klar att byggas på. Om ett par veckor räknar vi med att kunna sätta igång med själva byggarbetet, säger Tommy Lövenvik, regionchef för Dalarna på HMB Construction, som är projektets byggentreprenör.

 

HBM Construction har byggt många skolor tidigare, bland annat i Falun. Paradisskolan kommer att miljömärkas enligt Sunda Hus och byggtiden blir relativt kort, sjutton månader. HBM Construction kommer även att anlägga Paradisskolans skolgård. Den kommer bland annat att bestå av en skogsdunge som sparats i direkt anslutning till skolan.

 

– Eftersom det här inte är någon totalentreprenad så har kommunen gjort färdiga bygghandlingar som vi följer. En utmaning är att gjutningsarbetet och arbetet med skolans grund kommer att pågå under vintermånaderna, det är därför viktigt att vi påbörjar arbetet med att gjuta och isolera direkt när grundläggningsarbetet är klart, säger Tommy Lövenvik.