Vasakronan bygger multifunktionshuset Platinan i centrala Göteborg

Platinan blir en stor byggnad i den nya stadsdelen Älvstaden i Göteborg. Där fasaden till stor del består av glas som ska uppfylla både höga energivärden och ge en god ljudisolering. Bild: Vasakronan, EGA och TMRW.
Hotellet med 362 rum, konferens, relax, hotell och bar ska drivas av Scandic. Bildkälla: Vasakronan/EGA

Text: Annika Wihlborg

Platinan i Göteborg blir en multifunktionsbyggnad med hotell, kontorslokaler med coworkingkoncept, eventarena, food courts och kulturverksamheter. Byggnaden på 60 000 kvadratmeter kommer att ligga strategiskt nära centralstationen och intill Göta älv som en del av den nya stadsdelen Älvstaden.

Platinan beräknas stå klart 2021 i samband med firandet av Göteborgs 400 års jubileum. Multifunktionsbyggnaden Platinan blir byggherren Vasakronans första bidrag till området Gullbergsvass, en del av den nya stadsdelen Älvstaden som kommer att länka ihop staden på båda sidor om Göta Älv. Gullbergsvass ska när det är klart år 2025 inrymma arbetsplatser och bostäder för 20 000 personer.

Hotell drivs av Scandic
I projektet Platinan kommer som sagt ett hotell också finnas med 362 rum och 15 konferensrum som ska drivas i Scandics regi. Hotellet kommer även att erbjuda en relaxavdelning, restaurang och takbar. Hela huset miljöcertifieras enligt LEED med målsättningen att nå platinumnivå.

Glasfasad med höga krav
Mycket resurser har lagts på Platinans arkitektoniska utformning, som är signerad Erik Giudice Architects, ett arkitektkontor med bas i både Sverige och Frankrike som nu växer internationellt. Ett av kontorets internationella projekt är att utforma delar av Paris framtida OS-by ”The Village of Athletes”. Merparten av fasaden kommer att bestå av glas som både ska uppfylla höga energivärden och ge en god ljudisoleringseffekt med tanke på läget intill Hisingsbron. Delar av fasaden utrustas därför med dubbel­skalsfasad och integrerad grönska.

Platinan blir verkligen en helt unik byggnad, ett nytt landmärke i staden, såväl konstruktionsmässigt som funktionsmässigt. Platinan karakteriseras av en transparent arkitektur med vertikala parker längs fasaden. Byggnadens volym som successivt trappas inåt skapar en mångfald av terrasser, vistelseytor och plats för grönska. Husets transparenta glasfasader reflekterar omgivningen och ändrar skepnad beroende på väder och årstid, samtidig som de inre aktiviteterna ger liv åt platsen, säger Erik Giudice, arkitekt på EG Architects.