Se Kanozi Arkitekters förslag för Kvarter Kromet

Foto: Prolog

Snart avslöjas vinnaren av det parallella uppdraget för Kvarter Kromet i Göteborg. Tillsammans med Henning Larsen, Mandaworks, Eliath och Sweco Construction har Kanozi tagit fram ett förslag för Göteborgs växande stadsdel vid Lilla Bommen. Arkitektteamet har skapat The Grow, där mötesplatser, arbetsplatser, bostäder och grönskande terrasser bildar ett inkluderande nav. Förslaget kan bli verklighet! Tävlingsresultatet av det parallella uppdrag offentliggörs inom kort.

The Grow har en karaktäristisk silhuett med ett syfte att ta tillbaka naturen till staden och hamnen i sin gestaltning. Visionen är att skapa ett nav vid Göteborgs strandpromenad där naturens organiska mönster möter den vinkelräta strukturen i stadsnätet. Tillsammans skapar de ett urbant hjärta i den växande stadsdelen vid Lilla Bommen.

Arkitekturen ramas in av moduler som förs uppåt i en spiral. De oregelbundna modulerna utgör en öppning mot husets kärna för att maximera ljusinsläppet, likt en ljusbrunn mot byggnadens mitt. Designen är inspirerad av naturliga former där modulerna bildar en slags skyddande ram runt ett inkluderande och öppet centrum – likt kronbladen på en blomma.

Kvarteret Kromet är tänkt att fungera som en social, flexibel och inkluderande byggnad med mötesplatser, arbetsplatser, bostäder och slutligen takterrasser.