VR:s rangerbangård omvandlas till Åbos största evenemangscentrum

Områdets yta är cirka 13 hektar och kostnadsuppskattningen för projektet överstiger en halv miljard euro. Illustration: Arkitektbyrån PES-Arkkitehdit

Västfinländska staden Åbo har stora planer för området mellan stadens centralstation och evenemangscentret Logomo en knapp kilometer nordväst om stadens centrum.

I stadens vision ska bangårdsområdet, som ägs av det statliga järnvägsbolaget VR-Group, byggas om till ett så kallat upplevelsecenter med en splitterny arena, ett resecenter och flera nya höghus med bostäder.

Åbo stad slöt ett partnerskapsavtal om utvecklingen av bangårdsområdet mellan centralstationen och evenemangscentret Logomo redan 2017.

Förutom staden och VR-Group deltar även ett bolag som heter Turun Ratapihan Kehitys i bangårdsprojektet. Parterna slöt ett partnerskapsavtal om utvecklingen av området hösten 2017.

Målet, enligt projektets hemsida är att upplevelsecentret är färdigt 2023, men det krävs fortfarande en planändring och beslut av stadsfullmäktige innan byggarbetet ens kan börja. Också finansieringen av projektets olika delar måste fastställas.

Utkastet till den nya detaljplanen grundar sig på arkitektbyrån PES-Arkkitehdits förslag för bangårdsområdet. PES-Arkkitehdits förslag Luoto (ungefär: Skäret på svenska) vann en arkitekttävling som arrangerades 2018.

Ett ytterligare mål är att Åbo stadsfullmäktige ska kunna behandla den nya detaljplanen i oktober 2020.