Bas Barkarby blir en central mötesplats för kreativitet och innovationskraft

Bas Barkarby kommer att bli en multifunktionell mötesplats som i mångt och mycket påminner om sin föregångare Nod i Kista. Bild: White Arkitekter
Järfälla kommun kommer att hyra drygt11 000 kvadratmeter i Bas Barkarbys första etapp. Bild: White Arkitekter

Text: Annika Wihlborg

I den växande stadsdelen Barkarbystaden togs i april 2019 första spadtaget till Bas Barkarby, ett multifunktionellt kvarter för lärande, kultur, idrott och näringsliv.Tanken är att Bas Barkarby ska bli ett naturligt nav i Barkarbystaden, en mötesplats för alla med aktiviteter stora delar av dygnet.

Barkarbystaden i Järfälla kommun är ett av Stockholmsregionens största utbyggnadsområden.Under drygt femton år växer här en helt ny stadsdel fram med drygt 40 000 invånare. Bas Barkarby blir ett helt nytt kvarter som kommer att ligga i anslutning till E18 och mitt i den nya framväxande stadsdelen. Bas Barkarby byggs i två etapper. Den första etappen på 24400 kvadratmeter byggstartades i april2019 med planerad inflyttning från hösten 2021. I februari 2020 påbörjades arbetet med att resa stommen för den storskaliga nya byggnaden. Bas Barkarby är strategiskt placerat vid Barkarby station. Stationen trafikeras i dagsläget av pendeltåg, men från 2025 kommer även tunnelbanan att gå ut till Barkarby, vilket förstås ökar tillgängligheten.

Byggnad som skapar förutsättningar för möten Bas Barkarby ska bland annat inrymma Järfälla kommuns nya gymnasium, ett nytt bibliotek, café, restaurang, gym, multihall, konsthall, danssal och en black box, som kan användas till en rad olika ändamål och aktiviteter.Hela byggnaden utformas för att skapa förutsättningar för olika typer av möten. Entréer, konferensavdelning,restaurang och bibliotek utformas därför på ett sätt som gör det enkelt att mötas i vardagen och över verksamhetsgränserna. BasBarkarby bli rmiljöanpassat enligt Breeam nivå very good. Järfälla kommun kommer att hyra närmare 11 000 kvadratmeter av den första etappen för gymnasieutbildning,multihall,bibliotek och annan kulturverksamhet. Resterande yta fördelas på fjorton våningsplan och kommer att inrymma kontors- och utbildningslokaler i flexibla storlekar,samt restaurang och gym.

–Vi vet från liknande projekt, exempelvis multifunktionshuset Nod i Kista, som sammanför lärande, akademi, forskning, kultur och näringsliv i en öppen och dynamisk mötesplats, att det finns en fantastisk kraft i att sammanföra utbildning med näringsliv. Vår vision ä att skapa en mötesplats och samlingsplats för utbildning, näringsliv, kultur och innovationskraft, säger Daniel Kvant Suber, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg.