Stångåstaden bygger ytterligare 85 lägenheter i Vasastaden, LInköping

Foto: KUB Arkitekter

Stångåstaden kommer bygga ytterligare 85 lägenheter i Vasastaden i Linköping. Lägenheterna är den tredje etappen i kvarteret Norrskenet där Stångåstaden tidigare byggt 210 lägenheter. De nya lägenheterna börjar byggas till hösten och ska vara färdiga för inflyttning 2023. I och med detta är alla tre etapper av kvarteret Norrskenet färdigställt.

- Stångåstadens största bidrag till samhällsekonomin är att hålla igång vår nyproduktion, speciellt i dessa kristider. Det har varit mycket glädjande att vi i denna anbudsförfrågan fått in hela åtta stycken anbud. Det tyder på att det finns ett underliggande behov på marknaden att hålla gång nyproduktionen. Att vi får in många anbud från olika entreprenadföretag är viktigt för oss som beställare för att kunna bibehålla en bra konkurrens och pressa byggpriserna, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

På platsen, som av många linköpingsbor är känd som ”gamla Priso-tomten”, finns idag en hög skorsten kvar från den strumpfabrik som tidigare legat där. Skorstenen kommer att renoveras och bevaras och är inte det enda som kommer påminna om platsens historia. Den sista etappen av bostäder som byggs i Norrskenet kommer även att ha ett mer industriellt utseende med rött tegel och fönstersättning som för tankarna till gamla fabriker.

- Jag känner mig mycket nöjd att vi nu kan färdigställa den tredje etappen och därmed hela kvarteret Norrskenet. Det känns bra att kunna erbjuda Linköping nya bostäder och samtidigt plocka upp platsens historia, säger Michael Stenberg, fastighetschef på Stångåstaden.