Kv Eken, Mariestad flerbostadshus med rik arkitektur

Det nya ståtliga bostadshuset kvarteret Eken i Mariestad har utformats för att passa in i stadsmiljön. Foto: Murman Arkitekter
Fasaden är putsad för rätt känsla men träet har gjorts synligt så mycket som möjligt. Foto: Murman Arkitekter

I centrala Mariestad, i kvarteret Eken med gamla ståtliga villor, har det kommunala bostadsbolaget Mariehus byggt ett sjuvåningshus med limträkonstruktion från Moelven Töreboda. Det nya huset innehåller 30 lägenheter
 

Text: Annika Silver

 − Omgivningen ställer stora krav på gestaltningen och det är en utmaning att få nybyggnationen att samspela med de omgivande stilelementen från nyrenässans och jugend, säger Hans Murman på Murman Arkitekter som ritat huset.
Lösningen är att arbeta med putsad fasad, men låta träet vara synligt så mycket som möjligt, både på utsidan och insidan.

 

 − Vi vill att det ska synas och kännas att det är ett hus i trä, dels för att manifestera en miljömedvetenhet, dels för att trä är ett aktuellt material i dag. Putsen relaterar till den äldre bebyggelsen, träet till samtiden, säger Hans Murman. Kalle Nilsson på entreprenören Stenmarks Bygg AB har varit projektledare. Han menar att trä är ett trevligt material både att jobba med och bo i.
 

För första gången bygger man i enbart trä och använder en konstruktion med vindfackverk som tar upp laster istället för betongelement vilket är vanligare. På Mariehus kändes det självklart att bygga i trä. Då miljöaspekten väger tungt för företaget som helst vill bygga i klimatsmarta material.