Nollenergihus med åttio lägenheter byggs i Trelleborg

Foto: Acrinova

På Södra Gränstorp i Trelleborg byggs just nu miljövänliga nollenergihus med åttio lägenheter. Här byggs det för fullt. Här tar en bostadsfastighet innehållande åttio lägenheter form. Ambitionen är att åstadkomma miljövänliga nollenergihus där den årliga energianvändningen ska vara lika med den egenproducerade energin.

– Om vi kan producera fastigheter som inte påverkar miljön negativt så är det en självklarhet att vi skall göra det, säger Ulf Wallén, vd för Acrinova.

På granntomten uppförs en stor förskola med plats för cirka 160 barn, även denna byggs med miljö i omtanke och där solceller och bergvärme står för energiproduktionen.

– Båda dessa projekt är unika avseende miljö och grön energi. Fastigheterna kommer att ha nollvision avseende energi och drift vilket möjliggörs genom energisnåla konstruktioner samt att vi själva producerar värme och el genom bergvärme och solceller på taken. Byggnaderna skall certifieras enligt miljöbyggnad kategori Silver (Sweden Green Building Councils 3.0), säger Ulf Wallén.