Congrid-ett av de snabbast växande teknikföretagen i EMEA

Foto: Congrid

Congrid har rankats på 117:e plats i Deloitte Technology Fast 500™ EMEA-programmet, som listar de snabbast växande teknikföretagen i Europa, Mellanöstern och Afrika. Företaget är listat i sektorn programvara med en tillväxttakt på 1175 %, vilket placerar det i topp 25 % av de rankade företagen i listningen. 

Congrid, som är stolta över att representera byggbranschens tekniska transformation i det prestigefyllda Deloitte Technology Fast 500™ EMEA-programmet, är en förespråkare av att dela praxis gällande kvalitet och säkerhet, och inspirerar branschen till en transparent kultur som förkroppsligar yrkesstolthet och nya nivåer av kommunikation i byggandets digitala tidsålder.

"Att vara bland de snabbast växande teknikföretagen är en stor ära för oss. Det är uppmuntrande att se hur vårt långsiktiga kontinuerliga utvecklingsarbete med kunderna möjliggör tillväxt”, kommenterar Congrids vd Timo Makkonen. 

Congrid strävar efter att minska branschens beroende av manuella, pappersbaserade arbetsflöden genom att digitalisera projektledning och dokumentation på platsen. Företaget erbjuder en enda plattform som hanterar all kvalitets- och säkerhetshantering i alla slags byggprojekt genom att öka transparensen och förbättra kommunikationen mellan projektets intressenter, förbättra säkerheten, sänka kvalitetskostnader och inspirera till effektivare arbetssätt på platsen. Med Congrid känner alla ett personligt ansvar för att leverera arbete i tid med högsta möjliga kvalitet och säkerhetsstandarder. Eftersom varje byggarbetsplats är en gemensam arbetsplats där kvalitet och säkerhet berör alla vill Congrid hjälpa branschen att veta vad de har byggt och hur. 

Deloittes Technology Fast 500™ EMEA-program uppmärksammar de snabbast växande teknikföretagen i drygt 20 länder, baserat på omsättningstillväxt i procent under räkenskapsåren mellan 2015–2018. Sverige rankas på 4:e plats av 22 länder.