Innovationstävlingen ”Cirkulärt digitalt samhällsbyggande” avgjord

En vinnande kedja i innovationstävlingen, illustration: Frida Panoussis

Smart Built Environments innovationstävling ”Cirkulärt digitalt samhällsbyggande” avgjordes nyligen och i det vinnande laget ingick  Elisabet Höglund, Tyrén, Klas Hall, Kompetenspartner, Dennis W Schörling, Moment 22 och Johan Thorell, WSP.

Utmaningen i årets tävling löd "Att med digital teknik skapa slutna och säkra materialflöden och minska utsläppen i anläggningsbyggande med bibehållen eller förbättrad funktionalitet hos slutprodukten." Det bidrag som juryn röstade fram som vinnare är KEDJ-A – digital insamling av materialinformation. 

– Det känns fantastiskt roligt att vi tog hem segern. Byggande är en materialintensiv bransch, och ökad kunskap om materialflödena behövs för att skapa cirkulära materialflöden inom anläggningsbyggande. Nu gäller det bara att förverkliga det hela, säger Tyréns avdelningschef Elisabet Höglund  som är en del av det vinnande laget.

Det vinnande bidraget består av en digital plattform som automatiskt samlar in, digitaliserar och presenterar data om materialflöden som kommer in och ut från ett anläggningsbygge. På så sätt kan man följa materialflödet i realtid, vilket ger en stor miljö- och affärsnytta för aktörer i anläggningsbyggandet.