Första spadtaget för Färjestadsskolan

Henrik Lander (C) och Niklas Wikström (L) fick hjälp av elever från Färjestadsskolans årskurs tre och sex på dagens spadtag. Bild: Karlstads kommun

Första spadtaget för bygget av nya Färjestadsskolan med tillhörande idrottshall.

Nya Färjestadsskolan byggs för att kunna ta emot 750 elever från förskoleklass till årskurs 6. Det blir en funktionell byggnad i tre våningar med skofri miljö.

Skolan och idrottshallen får delvis konstruktioner i trä, solceller planeras på idrottshallens tak och låga byggnadsdelar på skolan beläggs med sedumtak. Projektet är en satsning på 295 miljoner och entreprenören är Peab.

- Nya Färjestadsskolan med tillhörande idrottshall är en mycket stor satsning på barn och ungas lärmiljö och möjligheterna till rörelse och idrott. Detta är en i raden av stora satsningar på förskolor och skolor runt om i kommunen där fokus ligger på en bättre arbetsmiljö för vår personal och en mer modern lärmiljö för eleverna, säger Niklas Wikström (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Symbolisk plantering

Tillsammans med elever från Färjestadsskolans elevråd planterade barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (L) och teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) ett träd i skolans utemiljö. Trädet har flyttats från en annan plats på skolan, för att bevaras i den nya utemiljön.

- Det är härligt när vi kan bygga en skola bredvid ordinarie verksamhet, så att barnen kan gå i skolan som vanligt samtidigt som vi rustar för framtiden, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Idrottshallen beräknas vara klar till nästa höst och skolan kommer att stå klart till hösten 2022. Läs mer på karlstad.se/nyafarjestadsskolan