Magnolia Bostad bildar nya joint ventures med Heimstaden Bostad och Derome

Visionsbild Hede-Voxlöv Kungsbacka. Pressbild Magnolia

Magnolia Bostad har med Heimstaden Bostad tecknat avtal avseende gemensam utveckling av mark för uppförande av flerbostadshus intill Hede Station i Kungsbacka. Projektet omfattar cirka 1 600 lägenheter om en total yta på cirka 100 000 kvm BTA. Säljare är Deromesom fortsatt efter affären har stor andel mark kvar i det totala utvecklingsområdet.

I samband med att Derome säljer mark intill Hede Station i Kungsbacka har Heimstaden Bostad, Magnolia Bostad och Derome gemensamt tecknat avtal avseende ett samägt bolag där parterna har en målsättning för utveckling och byggnation av cirka 1 500 småhus på mark från både befintliga samt tillkommande byggrätter runt om i landet. Affärerna är villkorade av lagakraftvunna detaljplaner.

”Hede är ett strategiskt förvärv i Magnolia Bostads västra region som vi arbetat med under en längre tid. Vi är mycket stolta över att tillsammans med Derome och Heimstaden få vara med att utveckla området och ta vårt ansvar för att kunna förverkliga de fina visioner som är framtagna under den tidiga planprocessen”, säger Niklas Ohldin, Regionchef Väst på Magnolia Bostad.

”Vi är mycket glada över att ytterligare fördjupa våra samarbeten med både Heimstaden Bostad och Derome. Våra samarbeten innebär att kunskap och resurser kan utnyttjas optimalt vilket stärker alla inblandade parter”, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör på Magnolia Bostad.

Törngren Magnell & Partners har agerat legal rådgivare till Magnolia Bostad AB. Vinge har agerat legal rådgivare till Derome och Falkenborn Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Heimstaden Bostad AB.