Juul | Frost Arkitekter ser nu tre bostadskvarter stå klara i Hylle

Foto: Juul | Frost Arkitekter
Foto: Juul | Frost Arkitekter
Foto: Juul | Frost Arkitekter
Foto: Juul | Frost Arkitekter

Sedan 2008 har Malmö stad samarbetat med utvecklare, byggherrar och arkitekter omkring utvecklingen av stadsdelen Hyllie mot en hållbar och kreativ mötesplats för hela Öresundsregionen. Juul | Frost Arkitekter har varit en del av utvecklingen från start och når nu en ny milstolpe, där bostadskvarteren: Nanna, Saga och Roth nu står färdiga. Därmed har kontoret bidragit till 500 lägenheter i den svenska stadsdelen.

“Vi har varit en del av utvecklingen sedan 2008. Den gången samlade Malmö stad omkring 30 utvecklare och tillknutna arkitekter för att kvalificera diskussionen om allt från stadsdelens programmering till storlekar och utformning av byggfält. Men det låg inte i korten att det skulle sluta med att vi ritar fem byggnader och 500 lägenheter i Hyllie”, berättar Flemming Frost, Founding Partner

Nanna: Landmärke och arkitektonisk orienteringspunkt

Nanna är anpassat kontexten och tomtens förutsättningar, vilket säkrar goda dagsljusförhållanden för de boende. Byggnaden är ritad som en öppen kvartersstruktur i ett spann på 4- till 8-våningar, med en angränsande 4-våningars fristående ”stadsvilla¨. Det öppna gårdsrummet integrerar bebyggelsen i stadsdelen och ger direkt förbindelse till en av Hyllies gröna huvudstråk för cykel- och gångtrafikanter. Byggnaden är disponerad med varierande lägenhetsstorlekar från små studio-lägenheter till rymliga familjebostäder. Med ett café och mindre butiker i markplan, bidrar Nanna till stadsliv på Hyllie Allé – stadsdelens huvudgata.

“Med utgångspunkt i den centrala placeringen vid Hyllie Allé och den framskjutna byggnadstomten är byggnadens exponerade hörn ritat så att den framhäver byggnaden som landmärke och arkitektonisk orienteringspunkt. Byggnaden är i 8 våningar ut mot Hyllie allé men bryts ner till 4 våningar i anslutning till stadsvillan och det gröna område söderut, och skapar en levande ram för dom boende.” berättar Philip Krogh, Partner med ansvar för kontorets Nordiska projekt.

 

bild
Foto: Juul | Frost Arkitekter

 

Saga: Bygger bro mellan generationerna

Saga består av en blandning av bostadsrätter och hyresrätter fördelat på studentbostäder, 2-or, 3-or och radhus. Byggnadsvolymen spänner mellan 4–6 våningar. Diversiteten av bostadstyper hjälper till att föra samman de boende på tvärs av generationer. Det sociala mötet mellan generationerna stöds ytterligare av ett gemensamt gårdsrum som erbjuder olika funktioner som lekplats och urbana kollektiv-odlingar som vänder sig till såväl barn, unga, vuxna och äldre

Juul | Frost Arkitekter har prioriterat enkelhet i materialen, men fasaderna är differentierade genom variationer i byggnadsvolymen. Fasader i vit puts och koppar-färgade metalpaneler håller samman kvarterets tre utsidor, medan radhusen är uppförda i svarta Swiss Pearl paneler.

 

bild
Foto: Juul | Frost Arkitekter

 

Roth - Skräddarsydde efter byggfältet

Bostadsbyggnaden Roth följer den oregelbundna och utmanande tomten. Juul | Frost Arkitekter har utvecklat ett platsspecifikt byggnadskoncept med tydligt gestaltade volymer i rött tegel, som bryts av med dom indragna fasaderna i svart metall. Ett arkitektoniskt grepp som framhäver den vertikala karaktären av tegelvolymerna och ger byggnaden en dynamisk fasad. Byggnadskonceptet möjliggör en planlösning som är anpassad byggfältets många knäck utan att för den skull kompromissa med kvaliteten på lägenheterna.

 

bild
Foto: Juul | Frost Arkitekter