M-huset i Lund moderniseras

Skiss: Sweco Architects
Skiss: Sweco Architects
Skiss: Sweco Architects
Skiss: Sweco Architects
Skiss: Sweco Architects

Nu tas ett digitalt första spadtag som markerar starten av en om- och tillbyggnad för cirka 500 miljoner kronor av M-huset vid Lunds Tekniska Högskola. Projektet omfattar drygt 24 000 m2 och inkluderar förutom en rejäl uppdatering också två helt nya lärandemiljöer för aktivt lärande, där studenterna har fått tycka till om utformningen.

 

bild
M-huset i Lund. Skiss: Sweco Architects

 

M-huset uppfördes 1963 och är en av arkitekten Klas Anshelms klassiska byggnader för Lunds Tekniska Högskola, LTH, vid Lunds universitet. Här bedrivs forskning och undervisning inom bland annat maskinteknologi, industriell ekonomi, hållfasthetslära och energivetenskaper. 

– Totalrenoveringen av M-huset är ett gott exempel på att det går att göra något mycket bra av en befintlig byggnad. Nu lyfter vi huset in i framtiden och skapar nya, moderna lärandemiljöer samtidigt som vi varsamt bevarar arkitektoniska värden som präglar så många av byggnaderna här på campus i Lund, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

 

bild
Skiss: Sweco Architects

 

M-huset består av fyra sammanbyggda huskroppar där nya effektiva, flexibla ytor öppnas upp för att öka möjligheten för spontana och planerade möten. Exempelvis skapas en ny glasentré på baksidan av huset och ett välkomnande studielandskap med variationer av studieplatser, som sträcker sig mellan husets tre entréer genom hela byggnaden. I den så kallade södra apparathallen byggs nya laboratorier för bland annat robot-, batteri- och likströmsforskning. Totalt ska ett 60-tal laboratorier byggas om och rustas upp.

Lokaler som möter nya pedagogiska behov

Projektet omfattar även två helt nya undervisningslokaler, den ena i dagens Ångpannehall och den andra i en helt ny rund utbyggnad som går under namnet Teknodromen. Här kommer lärosätet att kunna bedriva pedagogik som bygger på aktivt lärande. Teknodromen kommer att vara tillgänglig för hela universitetet och är en så kallad multisal där gruppdiskussioner och arbeten kan varvas med föreläsningar och där möbleringen ger stora möjligheter till flexibilitet och interaktivitet.

 

bild
Skiss: Sweco Architects

 

– Det finns ett stort behov av att renovera M-huset, både vad avser laborationslokaler och undervisningslokaler. För LTH är utbildning en mycket viktig del av verksamheten och därför satsas det på de lokaler som finns tillgängliga för studenterna. Undervisningsformerna har förändrats mycket sedan husen byggdes och det ska nu få genomslag i det ”nya” M-huset, både avseende undervisningslokaler och andra gemensamma studentutrymmen. LTH har speciellt valt att satsa på två nya undervisningslokaler för att ge riktigt goda förutsättningar för att ge utrymme till lärarna att utveckla sin pedagogik. I hela arbetet med utvecklingen av lokalerna som ska anpassas för aktivt lärande har studenterna varit med och haft en möjlighet att påverka arbetet, säger Annika Mårtensson, prorektor på LTH och ordförande för styrgruppen för M-husets renovering.
 
Akademiska Hus investerar cirka 500 miljoner kronor i moderniseringen av M-huset, där fokus också kommer att ligga på att skapa ett bättre inomhusklimat och effektivare energianvändning i hela byggnaden. Om- och tillbyggnaden beräknas stå klar i juni 2022.